Kategoria: Ekologia

Wypożyczalnia samochodów Gdańsk lotnisko

Wiele osób zastanawia się nad skorzystaniem z możliwości wypożyczenia samochodu osobowego na lotnisku. Jeśli do danego miasta przylatujemy na kilka dni i zamierzamy dość sporo poruszać się po mieście i jego okolicy, to jest to zdecydowanie warta uwagi opcja. W

Łodzie motorowe czarter

W okresie wakacyjnym większość z nas wybiera się na wakacje, które są związane z wodą. Nie ma przecież nic bardziej przyjemniejszego, niż leżenie kilku godzin na plaży oraz zażywanie wspaniałych kąpieli w jeziorze. Na takich wakacjach warto jednak postawić na

ROLA EKOLOGII

Rola ekologii w przewidywaniu efektów gwałtownego zwiększania liczeb­ności, tzw. masowych pojawów zwierząt i roślin, określaniu czynników wpływających na ich rozmieszczenie i kolonizację nowych terenów lub czynników ograniczających występowanie różnych gatunków stawała się tak istotna dla ekologii, że w 1974 roku

ZNAJOMOŚĆ HISTORII TERENU

Ekolodzy, choć wywodzili się spośród biologów, szybko spostrzegli konieczność współpracy w tworzeniu teorii ekologicznych także z innymi gałęziami nauk, i to nie tylko przyrodniczych. Znajomość geologicznej historii terenu była wprost nieodzowna w opra­cowaniu chronologii występowania rodzajów szaty roślinnej, a także

CZĘSTO CYTOWANE SŁOWA

Charles Elton często cytował słowa XVIII-wiecznego podróżnika Samue­la Johnsona: „Wszystko, co każe nam uznać sprawy przeszłe, odległe łub przyszłe za ważniejsze od teraźniejszych, umacnia nas w godności myślących istot”. I rzeczywiście, geologia pozwala ekologowi na odtworzenie historii danego terenu i

PRZESZŁE WYDARZENIA

Wydarzenia przyszłe stanowią bardzo ważne pole ekologii, której zada­niem jest również przewidywanie następstw w czasie i przestrzeni zmian różnych elementów środowiska. Podczas opracowywania koncepcji wpływu klimatu na organizmy i two­rzenia się dużych jednostek ekologicznych (biomów) istotna okazała się współpraca ekologów

ROZWÓJ EKOLOGII

Aż trudno wprost uwierzyć, że tak zakorzeniony nawet w potocznym języku termin jak ekosystem został wprowadzony przez Tansleya dopiero w 1935 roku! Na ekosystem składają się wszystkie zamieszkujące dane środowisko organizmy oraz abiotyczne elementy tegoż środowiska. Problemy badane na poziomie

PIERWSI EKOLOGOWIE

Pierwsi ekologowie szukali prawidłowości w wyglądzie i budowie organizmów pochodzących z różnych środowisk. Prawidłowości te nazywane były często od nazwisk ich odkrywców. Na przykład Carl Bergman w 1847 roku zaobserwował, że zwierzęta zimnego klimatu są większe, a Joseph Allen w

DEWIZA EKOLOGÓW

Każdy poziom ma cechy swoiste, które tylko częściowo można wyjaśnić na podstawie znajomości cech poprzedniego poziomu. Na każdy z tych poziomów wpływają czynniki abiotyczne, co dodatkowo decyduje o ich właściwościach. Dewizą ekologów jest więc: „Należy zatem badać i las (całość),

EKOLOGIA CZŁOWIEKA

Pojęcie „ekologia człowie­ka” powinno zawierać nie tylko takie elementy, jak granice tolerancji na różne czynniki abiotyczne i miejsce w łańcuchu troficznym, lecz przede wszystkim społeczne i kulturowe uwarunkowania populacji ludzkich. Pojęcie „ekologia człowieka” pojawiło się w pracach socjologów amery­kańskich już

SYSTEM NORM

Ta ostatnia obejmuje system norm, wartości, wiedzy, wierzeń, a nawet sentymentów i także zasad etycznych. W niej właśnie tworzą się nastawienia i postawy także wobec środowiska, kategorie racjonalnego eksploatowania jego zasobów, wzorce myślowe, które wspierają lub utrud­niają nie tylko świadomą

DZIEDZINA NAUKI

Tak więc już w połowie lat dwudziestych (gdy równocześnie lawinowo pojawiały się ekologiczne placówki badawcze, np. w Polsce powstała wtedy założona przez prof. Alfreda Lityńskiego, 1880-1944, stacja hydrobiologicz- na na Wigrach) termin „ekologia” wszedł na trwałe do słownika nauk humanistycznych: