Kategoria: Ekologia

AMERYKAŃSKI EKOLOG

Amerykański ekolog, uważany za ojca ekologii stosowanej, i zarazem filozof, Aldo Leopold już w 1941 roku krytycznie oceniał stan zrozumienia przez ludzkość funkcjonowania przyrody: „Człowiek dys­ponujący maszynami po przebudowaniu środowisk lądowych zabrał się do przekształcania wód. Trzeźwy obywatel, który nigdy

AKCEPTOWANY W SPOŁECZEŃSTWIE

Sądzę, że społeczeństwa akceptują te nie skoordynowane praktyki i płacą za nie bez szemrania dlatego, że popełniają przynajmniej trzy błędy w rozumo­waniu. Po pierwsze, każde z takich przedsięwzięć rozpatruje się osobno, ponieważ opracowują je oddzielne biura lub ludzie różnych zawodów,

TWORY ZMIAN

Wiemy, że maszyny i państwa są tworami uorganizowa- nymi i że zmiana w każdej z ich części może odbić się na całości. Wciąż jednak nie wiemy jeszcze, że to samo odnosi się także do gleb i wód. Dlatego ludzie za

ZNANY NA ŚWIECIE

Inny szeroko znany w świecie z popularnego podręcznika Podstawy ekologii amerykański ekolog Eugene Odum określił to „bumerangiem ekologicznym”. Oto jeden z opisanych przez Oduma „bumerangów”: „Budo­wanie wielkich tam w zacofanych krajach tropikalnych jest chyba dobrym tego przykładem. Jedna z takich

PRZEWIDZIANE KONSEKWENCJE

Na domiar złego wraz z wydłużeniem się linii brzegowej powiększyła się liczba siedlisk muchy tse-tse, co z kolei spowodowało choroby bydła (a także ludzi w okolicy tam zbudowanych na Nilu). Przesiedlenie ludności i przeniesienie pól uprawnych doprowadziło do erozji gleby

NA WIĘKSZĄ SKALĘ

Erozja gleby, pustynnienie, zatrucie wód, zmiany klimatu, kryzys ener­getyczny ze wszystkimi konsekwencjami czy dziura ozonowa – to dalsze i już na większą skalę przykłady „bumerangów ekologicznych”. Wiele z nich wiąże się z nie spotykaną w historii ludzkości aż do XVIII

EKSPLOZJA POPULACYJNA

Innymi słowy można powiedzieć, że co tydzień przybywa populacja równa liczbie mieszkańców Los Angeles, co roku – równa Meksykowi, a co trzy lata – ludności Kanady i USA razem wziętych. Jeśli nawet tempo rozrodczości będzie się zmniejszać, to i tak

POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA

Poprawa warunków życia (lepsze metody uprawy ziemi, poprawa warunków higienicznych) spowodowała, że ludzie zaczęli żyć dłużej i spadła śmiertelność niemowląt. Peter Adamson z UNICEF określi! to lapidarnie: gwałtowny wzrost populacji nie oznacza, że ludzie nagle zaczęli się rozmnażać jak króliki

MOBILIZACJA EKOLOGÓW

Badania takie zmobilizowały po raz pierwszy ekologów z całego świata w dużym międzynarodowym programie badawczym MPB (Międzynarodowy Program Biologiczny), akcji pod patronatem UNESCO, trwającej w latach 1964-1974. W Polsce Komitetowi Koordynacji Badań przewodniczył prof. Kazimierz Petrusewicz (1906-1982), współzałożyciel i pierwszy

PODJĘTE TEMATY

Po 1974 roku niektóre tematy podjęte przez MPB są kontynuowane w innych między­narodowych programach, np. Człowiek i Biosfera (Man and Biosphere).Jakie jest więc najnowsze wyzwanie dla ekologów w czasach eksplozji populacji ludzkiej i tendencji do fundowania sobie przez nią działań

ISTOTNE RÓŻNORODNOŚCI

Program ten proponuje skierowanie wysiłku naukowców na badanie ekologicznych przyczyn oraz konsekwencji zmian globalnych, takich jak zmiany klimatu, zmiany chemizmu atmosfery, wody czy gleby oraz zmiany sposobu gospodarowania ekosystemami lądowymi i wodnymi:  Równie istotna jest ocena różnorodności biologicznej naszej planety.

PROGRAM BADAŃ

Badania zakreślone programem Zrównoważone, Trwałe Systemy Ekologiczne obejmują także próbę opracowania sposobów wczesnego wy­krywania zakłóceń (stresów) w naturalnych i kształtowanych przez człowieka systemach ekologicznych oraz przybliżone określenie granic, w których mogą jeszcze zachodzić regulowane procesami wewnętrznymi ekosystemów samois­tne powroty do