Kategoria: Geografia turystyki międzynarodowej

Turyści, plażą i tanie wczasy nad Morzem Bałtyckim

Morze Bałtyckie to kierunek coraz większej liczby turystów. Nic dziwnego, że spora grupa z nich zdecydowała się na tanie wczasy nad morzem. Brak trudności ze znalezieniem miejsca na plażach i dostęp do wszystkich atrakcji, jakie są główną przyczyną turystycznych wojaży,

HONGKONG

Hongkong, który dotychczas jest kolonią brytyjską na terenie Chin, stanowi jeden z najlepiej rozwiniętych ośrodków turystycz­nych Azji. W roku 1970 odwiedziło go 927 tys. turystów zagra­nicznych, głównie ze Stanów Zjednoczonych, Japonii, Filipin, Wielkiej Brytanii i Australii, a wpływy od turystów

MALOWNICZY PORT

Turystów przyciąga tu jeden z najbar­dziej malowniczych w świecie portów, wyścigi konne, egzotycz­ne restauracje pływające, kąpiele w zatoce Repulse oraz ogrom- ny wybór upominków. Hongkong był ululbionym miejscemwypoczynku dla żołnierzy amerykańskich stacjonujących w Wiet­namie.Znacznie słabiej rozwinięta jest turystyka międzynarodowa w

MONGOLIA

Mongolska Republika Ludowa, położona daleko od oceanów i granicząca jedynie z ChRL i ZSRR, z których dodatkowo ChRL prawie całkowicie zamroziła wszystkie kontakty turystyczne,  ma znaczne trudności w przyciągnięciu turystów zagranicznych.Istnieją i takie ujemne dla rozwoju turystyki czynniki jak sła­be

INTERESUJĄCY KRAJ

Turystów zagra­nicznych interesuje Mongolia przede wszystkim jako kraj, który pierwszy w świecie dokonał przejścia od feudalizmu do socja­lizmu, omijając kapitalistyczne stadium rozwoju. Głównym ośrodkiem odwiedzanym przez turystów w Mongolii jest stolica Ułan Bator (pałac-muzeum, pomnik Suche Batora, mauzolea Suche Batora

DLA CUDZOZIEMCÓW

Dla cudzoziemców organizowane są zazwyczaj następujące wycieczki poza Ułan Bator [1331: do Tereldź — dwudniowa wycieczka samochodowa. Prze­widziano zapoznanie się z narodowymi pieśniami, tańcami, obej­rzenie wyścigów konnych oraz nocleg w jurcie;  pięciodniowa wycieczka samolotowo-samochodowa do po­łudniowego regionu Gobi. W programie:

DOBRE WARUNKI

Istnieją dobre warunki dla uprawiania polowań na niedźwiedzie, jele- nie, tygrysy syberyjskie, łosie i; inne zwierzęta, poza tym atrak­cyjne dla turystów zagranicznych są walki zapaśnicze, zawody łucznicze i wyścigi konne, nowe budownictwo przemysłowe (Dar- chan, Sajnszand), zabytki (drewniana świątynia —

KOREA

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, poprzednio słabo rozwinięty kraj, w krótkim czasie potrafiła zbudować róż­norodny przemysł, w tym także ciężki, oraz wysoko rozwinąć rolnictwo, KRL-D: ma dobre warunki dla. rozwoju turystyki. Na jej terenie znajdują się malownicze. Góry Diamentowe^ fan­tastycznie wymodelowanymi dzięki

MALOWNICZE SKAŁY BAZALTOWE

Malownicze skały bazaltowe na wybrzeżu Morza Japońskie­go [30], osobliwości stolicy (historyczny Moranbon z drewniany­mi altanami, Zachodnia Brama zbudowanej w X w. twierdzy, pomnik Czhonlima oraz muzeum rewolucji koreańskiej Mangijon- de), gospodarstwa zajmujące się hodowlą ostryg na wybrzeżu Zatoki Wschodniokoreańskiej, plantacje

KOREA POŁUDNIOWA

Turystyka w tym kraju zaczyna się obecnie dopiero rozwijać. Głów­nym partnerem turystycznym KRL-D jest ZSRR. W roku 1969 KRL-D odwiedziło 8,5 tys. obywateli radzieckich, a z KRL-D do ZSRR wyjechało 14,4 tys. osób [82].Koreę Południową odwiedziło w roku 1969 ok.

AFRYKA

Kontynent afrykański i przylegające do niego wyspy stały się w ostatnich latach ważnym regionem turystycznym świata. W roku 1961 odwiedziło Afrykę 400 tys. turystów, a w roku 1969 ponad 2 min (bez wycieczkowiczów). Tak więc, wzrost przy­jazdów wynosił 20% rocznie

ATRAKCYJNY KONTYNENT

Afryka jest nadzwyczaj atrakcyjnym, lecz dotychczas jeszcze słabo zagospodarowanym regionem turystycznym. Spośród czyn­ników sprzyjających rozwojowi turystyki na tym kontynencie należy wymienić następujące:  bliskość Europy i Azji;duże nasłonecznienie w ciągu całego roku; istnienie w wie­lu przybrzeżnych regionach Afryki wspaniałych plaż, nadających