CZĘŚĆ WPŁYWÓW Z TURYSTYKI

Przeważająca część wpływów z turystyki przypada na tu­rystów z Kanady (600—800 min dolarów rocznie) i Meksyku (450—550 min dolarów). W ostatnich latach od turystów z kra­jów zamorskich wpływa 600—800 min dolarów, w tym 250—300 min dolarów od turystów z krajów europejskich.Pomimo tych ogromnych wpływów walutowych bilans tury­styczny kraju, wskutek tego że wydatki turystów amerykań­skich za granicą znacznie przewyższają wpływy od cudzoziemców, zamykał się zawsze dużym deficytem. Wielkość ujemnego salda systematycznie wzrastała i od roku 1959 przekroczyła 1 mld dolarów. W roku 1970 deficyt bilansu turystycznego Stanów Zjednoczonych osiągnął 2,46 mld dolarów.

Witaj na moim serwisie o podróżach 🙂 Pisanie i podróżowanie to dwie moje największe pasję. Wszystkie wpisy pochodzą z moich doświadczeń z wyjazdów. Mam nadzieję, że moje wpisy Ci się podobają 🙂 Zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
>