CZYNY I MIŁOSTKI

Czy ktokolwiek „wierzył” we wszystkie jego czyny i miłostki, jest nieistotne; wyrażały one jego cha­rakter i były, jak się zdaje, absolutnie racjonal­ne. Niewątpliwie Grecy wierzyli w swoich bo­gów, tak jak my wierzymy w swoich, lecz nie mieli żadnych dogmatów dotyczących owych bo­gów, ponieważ w przeciętnym umyśle nie powsta­ły jeszcze żadne rzeczowe wątpliwości na temat boskiej opowieści, które zaciemniłyby znaczenie owych odległych czy niewidzialnych istot. Zdro­wy rozsądek nigdy nie opowiadał się p r z e c i w- k o takim opowieściom, nie utrzymywał, że przy­pominają one bajki, czy sugerował, że są one fi­gurami stylistycznymi. Były one figurami myśli i jedynymi figurami, jakie prawdziwie odważna i twórcza myśl poznała.

Witaj na moim serwisie o podróżach 🙂 Pisanie i podróżowanie to dwie moje największe pasję. Wszystkie wpisy pochodzą z moich doświadczeń z wyjazdów. Mam nadzieję, że moje wpisy Ci się podobają 🙂 Zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
>