DOSŁOWNE POJMOWNANIE

Jedynie rozwój do­słownego pojmowania podaje je w wątpliwość i wysuwa problem wiary religijnej. Owe wielkie wyobrażenia, które mogą tylko nam świtać w rozległej symbolice poetyckiej, nie są twierdze­niami, na które odpowiada się tak lub nie; ale również nie są one literackimi igraszkami umys­łu, który „wie lepiej”. Grecy z czasów Homera prawdopodobnie nie „wierzyli” w Apolla tak, jak wyznawcy fundamentalizmu amerykańskiego „wierzą” w Jonasza i wieloryba, a jednak Apollo nie był dla Homera fantazją literacką, czystą fik­cja tak jak dla Miltona. Był on jedną z podsta­wowych rzeczywistości — Słońcem, Bogiem, Du­chem, z którego ludzie czerpali natchnienie.

Witaj na moim serwisie o podróżach 🙂 Pisanie i podróżowanie to dwie moje największe pasję. Wszystkie wpisy pochodzą z moich doświadczeń z wyjazdów. Mam nadzieję, że moje wpisy Ci się podobają 🙂 Zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
>