DOSŁOWNE UJĘCIE

Mity mogą jedynie wprowadzić je i przed­stawić, nic poza tym; ponieważ jest to symbolizm niedyskursywny, techniki analityczne i auten­tycznie abstrakcyjne nie mają tu zastosowania. Najwyższy rozwój, jakiemu może podlegać mit, polega na ukazaniu życia ludzkiego i porządku kosmicznego, co ujawnia nam poezja epicka. Nie możemy abstrahować jego pojęć i operować nimi w obrębie formy mitycznej. Kiedy forma ta wyczerpuje się, religię naturalną wypiera dyskur- sywna i bardziej dosłowna forma myśli, to zna­czy filozofia.Język, w swej zdolności do ujęcia dosłownego, stanowi medium sztywne i konwencjonalne, nie przystosowane do wyrażania rzeczywiście nowych idei, które przedostają się zwykle do umysłu pod postacią wielkiej i zaskakującej metafory.

Witaj na moim serwisie o podróżach 🙂 Pisanie i podróżowanie to dwie moje największe pasję. Wszystkie wpisy pochodzą z moich doświadczeń z wyjazdów. Mam nadzieję, że moje wpisy Ci się podobają 🙂 Zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
>