EKOLOGIA CZŁOWIEKA

Pojęcie „ekologia człowie­ka” powinno zawierać nie tylko takie elementy, jak granice tolerancji na różne czynniki abiotyczne i miejsce w łańcuchu troficznym, lecz przede wszystkim społeczne i kulturowe uwarunkowania populacji ludzkich. Pojęcie „ekologia człowieka” pojawiło się w pracach socjologów amery­kańskich już w połowie lat 20. i było związane z ich zainteresowaniem społecznymi rezultatami procesów związanych z uprzemysłowieniem i urba­nizacją. Tak zwana szkoła chicagowska, odwołując się do koncepcji ekologi­cznych, starała się wyjaśnić istotne cechy rozmieszczenia i podziału prze­strzennego społeczności miejskich, uwzględniając przy tym wszystkie czyn­niki społeczne, ekonomiczne, zdrowotne, kryminologiczne i kulturowe.

Witaj na moim serwisie o podróżach 🙂 Pisanie i podróżowanie to dwie moje największe pasję. Wszystkie wpisy pochodzą z moich doświadczeń z wyjazdów. Mam nadzieję, że moje wpisy Ci się podobają 🙂 Zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
>