KORYTA RZECZNE

Także uregulowane koryta rzek zmniejszają możliwość retencji wody, gdyż nie pozwalają na zalewanie brzegów i wsiąkanie do gleby. Erozja gleby i zmiana jej struktury utrudnia zatrzymywanie wody, podobnie jak wycinanie lasów, ich odmładzanie lub zamiana ich na pola upraw jednorocz­nych. W krajach suchych fatalne skutki, jeśli chodzi o zużycie wody, ma intensywna hodowla bydła. Zbyt duże zużycie wody przez przemysł też powoduje obniżanie poziomu wód gruntowych, tak że stają się niedostępne dla roślin, podobnie jak obniża poziom wód gruntowych intensywne korzys­tanie z głębszych warstw wód podziemnych przez studnie głębinowe.

Witaj na moim serwisie o podróżach 🙂 Pisanie i podróżowanie to dwie moje największe pasję. Wszystkie wpisy pochodzą z moich doświadczeń z wyjazdów. Mam nadzieję, że moje wpisy Ci się podobają 🙂 Zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019
Powered by WordPress | Theme released by Hosting for Wordpress