LOGICZNA STRUKTURA

Dotyczy to logicznej stru­ktury takiego typu symbolu, jakim logicy się nie posługują, a zatem nie natkną się nawet na ten interesujący problem. Krótko mówiąc, mamy do czynienia z problemem filozoficznym wy­magającym studiów logicznych, a dotyczącym mu­zyki: odpowiednie i dokładne zdefiniowanie „zna­czenia muzycznego”, ale z uwzględnieniem kon­tekstu i celu artystycznego, nie zaś pozytywistycz­nego, jest probierzem naprawdę wielkiej filozofii symbolizmu. Dla lepszego zrozumienia, pomińmy obecnie całkowicie problem muzyki jako bodźca raz mu­zyki jako symptomu emotywnego, ponieważ żad­na z tych funkcji (choć obydwie bez wątpienia istnieją) nie usprawiedliwia wagi, jakie muzyce przypisujemy, i przyjmijmy, że jej „znaczenie” ma w pewnym sensie charakter symbo­liczny.

Witaj na moim serwisie o podróżach 🙂 Pisanie i podróżowanie to dwie moje największe pasję. Wszystkie wpisy pochodzą z moich doświadczeń z wyjazdów. Mam nadzieję, że moje wpisy Ci się podobają 🙂 Zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
>