NA PRZESZKODZIE

Na przeszkodzie nie stoi tu żad­na oczywista, dosłowna treść. Jeżeli znaczenie sztuki należy do domeny samego tylko zmysłowe­go przedmiotu percepcji, niezależnie od tego, co rzekomo przedstawia, to takie czysto artystyczne znaczenie powinno być najbardziej dostępne po­przez utwory muzyczne.Nie znaczy to, że muzyka jest najwyższą, naj­bardziej ekspresyjną czy najbardziej uniwersal­ną sztuką. Dźwięk jest najłatwiejszym środkiem, jakim możemy się posłużyć w sposób czysto artystyczny, ale posługiwać się najbezpiecz­niejszym środkiem nie znaczy bynajmniej osiąg­nąć najwyższy cel. Co więcej, powinniśmy wy­strzegać się zwodniczości pochopnego uogólnia założenia, iż badając muzykę, badamy wszystkie rodzaje sztuki, tak że każdy wgląd w naturę muzyki bezpośrednio da się zastosować do malarstwa, architektury, poezji, tańca i dramatu, przede wszystkim zaś, że sądy, które nie mają oczywistych odpowiedników we wszystkich tych dziedzinach, nie są zbyt wiele warte w swym ograniczonym kontekście muzycznym.

Witaj na moim serwisie o podróżach 🙂 Pisanie i podróżowanie to dwie moje największe pasję. Wszystkie wpisy pochodzą z moich doświadczeń z wyjazdów. Mam nadzieję, że moje wpisy Ci się podobają 🙂 Zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
>