NAJLEPSZE NARZĘDZIE

Lecz nagi, denotujący język stanowi najlepsze narzę­dzie ścisłego rozumu; w rzeczywistości jest to je­dyny precyzyjny instrument, jaki umysł ludzki w ogóle rozwinął.Idee, najpierw zarysowane w formie fantastycznej, stają się prawdziwie inte­lektualną własnością dopiero z chwilą, gdy język dyskursywny dorasta do ich wyrażenia. To dla­tego mit jest nieodzownym prekursorem meta­fizyki, metafizyka zaś jest dosłownym sformuło­waniem podstawowych abstrakcji, na których opiera się nasze rozumienie suchych faktów. Wszystkie szczegóły poznania, wszystkie ścisłe wy­różnienia, miary, praktyczne operacje możliwe są tylko wówczas, jeżeli dysponujemy prawdziwie abstrakcyjnymi pojęciami, zrąb zaś takich pojęć składa się na filozofię przyrody, dosłowną, denotującą i usystematyzowaną.

Witaj na moim serwisie o podróżach 🙂 Pisanie i podróżowanie to dwie moje największe pasję. Wszystkie wpisy pochodzą z moich doświadczeń z wyjazdów. Mam nadzieję, że moje wpisy Ci się podobają 🙂 Zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
>