NIEMĄDRY KONFLIKT

Mamy tu do czynienia z niemądrym konfliktem religii i nauk ścisłych, w którym nauka triumfu­je nie dlatego, że to, co mówi o religii, jest praw­dziwe, lecz dlatego, że religia reprezentuje wczes­ną i przejściową formę myśli, po której musi na­stąpić filozofia przyrody — dumnie zwana „nau­ką ścisłą” albo „poznaniem” — jeżeli myślenie ma postępować naprzód. W tym momencie musi pojawić się okres racjonalizmu. Pewnego dnia, kiedy nasza wizja zracjonalizuje się całkowicie, a idee zużyją się i wyczerpią, powstanie nowa wizja, nowa mitologia.Bogowie przechodzą swój zmierzch, bohatero­wie popadają w zapomnienie, ale chociaż mito­logia była przejściową fazą w historii umysło- wości ludzkiej, epika żyje nadal, ramię w ra­mię z filozofią i naukami ścisłymi oraz wszyst­kimi innymi wyższymi formami myśli. Dlacze­go? Czym jest epika, apoteoza mitu, dla tych, którzy odrzucili owo metaforyczne spojrzenie na życie?

Witaj na moim serwisie o podróżach 🙂 Pisanie i podróżowanie to dwie moje największe pasję. Wszystkie wpisy pochodzą z moich doświadczeń z wyjazdów. Mam nadzieję, że moje wpisy Ci się podobają 🙂 Zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
>