PĘPEK ŚWIATA

A przecież według najgłębszych korzeni podstaw chrześcijaństwa świat to dzieło Stwórcy, Boga, który kocha Cały Świat. Według słów Starego Testamentu Ziemia należy do Boga, który ją stworzył, a my co najwyżej możemy z niej korzystać, tak jak korzystają z niej inne stworzenia. Tak więc nie stanowimy pępka świata.  Kiedy już przypomnieliśmy sobie, do kogo właściwie należy Ziemia, a także że winniśmy tak jak Bóg ją kochać, nasuwa się następne pytanie do wyjaśnienia. Jaką wartość dla każdego chrześcijanina ma Przyroda? Czy jako korzystający z „ogrodu” przyrody mamy ją szanować tylko dla wartości, jakie nam przynosi?

Witaj na moim serwisie o podróżach 🙂 Pisanie i podróżowanie to dwie moje największe pasję. Wszystkie wpisy pochodzą z moich doświadczeń z wyjazdów. Mam nadzieję, że moje wpisy Ci się podobają 🙂 Zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
>