2005

Termin realizacji Opis
2005 - 2008 Blok A 460 MW w Elektrowni Pątnów II - Roboty w branży elektrycznej, dla SNC-LAVALIN,
2005 Kotły OP130 nr K83,84,96 w El. Konin - wykonanie systemu kontroli emisji spalin, dla: ZE PAK SA
2005 Kotły K86 (OP130) i K111 (OP280), turbozespół TG 4 w Elektrowni Konin - upgrade stacji operatorskich (system DCS typu PROCONTROL - ABB), dla: ZE PAK SA