2007

Termin realizacji Opis
2007 - 2008 El. Pątnów II – układ odwadniania i magazynowania gipsu - realizacja instalacji sygnalizacji pożaru telekomunikacyjne, teleinformatyczne i kontroli dostepu, dla: RAFAKO SA (w konsorcjum z ABB)
2007 - 2008 El. Pątnów II – układ odwadniania i magazynowania gipsu - dostawa materiałów i kompletny montaż AKPiA, dla: RAFAKO SA (w konsorcjum z ABB)
2007 - 2008 El. Pątnów – instalacja odsiarczania spalin bloków 200 MW nr 1,2,3,4 - dostawa materiałów i kompletny montaż AKPiA, dla ABB Polska
2007 - 2008 El. Pątnów – instalacja odsiarczania spalin bloków 200 MW nr 1,2,3,4 – kompleksowa realizacja instalacji sygnalizacji pożaru telekomunikacyjne, teleinformatyczne i kontroli dostepu, dla ABB Polska.
2007 - 2008 Elektrownia Pątnów II – realizacja układu ogrzewania rurociagów, dla: IZOKOR Płock
2007 - 2008 Tauron Energia Pro - SE 110/20 kV “Jawor” - wykonanie układu atuomatycznej kompensacji mocy biernej - projektu i zabudowy 2 baterii kondensatorów, dla: TAURON ENERGIAPRO SA
2007 - 2008 Tauron Energia Pro - SE 110/20 kV “Północna” - wykonanie układu atuomatycznej kompensacji mocy biernej - projektu i zabudowy 2 baterii kondensatorów, dla: TAURON ENERGIAPRO SA
2007 - 2008 Tauron Energia Pro - SE 110/20 kV “R-Boguszów” w Boguszowie Gorcach - modernizacja rozdzielni 110kV dla ENERGIAPRO SA
2007 DALKIA EC “Karolin” – montaż AKPiA układu regulacji turbiny 13UP65 na bloku BC-50, dla: EMERSON Process Management PWS
2007 Elektrociepłownia Zduńska Wola SA - wykonanie przebudowy sekcji rozdzielni 15 kV, dla EC ZDUŃSKA WOLA,
2007 Elektrownia Pątnów II - dostawy i montaż urządzeń w branży elektrycznej i AKPiA dla instalacji oleju rozpałkowego, dla CONTROL PROCESS
2007 El. Pątnów - wykonanie instalacji elektrycznych i oświetleniowych na kominach, dla KARRENA
2007 - 2009 Elektrownia Adamów – realizacja instalacji sygnalizacji ppoż. na obiektach elektrowni, dla ZE PAK SA,
2007 – 2008 Modernizacja systemu monitoringu w Elektrowni Pątnów, dla ZE PAK SA,
2007 - 2009 Elektrownia Pątnów – realizacja instalacji sygnalizacji ppoż. na obiektach elektrowni, dla ZE PAK SA,
2007 - 2008 Blok nr 4 w Elektrowni Adamów – kompleksowa realizacja modernizaji systemów automatyki bloku , dla ZE PAK SA ,
2007 Blok A 460 MW w Elektrowni Pątnów II – kompleksowa realizacja systemu automatyki węzła rozładunku i magazynowania mączki kamienia wapiennego na Instalacji Odsiarczania Spalin dla: SIEMENS Sp. z o.o.