2008

Termin realizacji Opis
2008 - 2009 Elektrownia Adamów – Modernizacja instalacji sygnalizacji ppoż.dla ZE PAK SA
2008 - 2009 Elektrownia Pątnów - Modernizacja instalacji sygnalizacji ppoż. dla ZE PAK SA
2007 - 2009 Elektrownia Konin - Dostawa i zabudowa transformatora blokowego T4 o mocy 100 MVA dla ZE PAK SA
2008 Elektrociepłownia Zduńska Wola – Wykonanie przyłącza kablowego SN 15kV
2008 - 2009 Tauron Energia Pro - SE 110/20 kV “Konrad” – dostawa, montaz i uruchomienie rozdzielni 20 kV i układu kompensacji ziemno-zwarciowej , dla TAURON ENERGIAPRO SA
2008 - 2009 El. Pątnów - rurociągu parowy i kondensatu powrotnego do zakładu przeróbki gipsu “ATLAS” – dostawa, montaz i uruchomienie układu APKiA oraz instalacji elektrycznych, dla PAK SERWIS,
2008 Tauron Energia Pro - SE 110/20 kV “Staszica” - wykonanie dokumentacji projektowej i robót modernizacyjnych obwodów wtórnych 2 pól 110 kV , dla TAURON ENERGIAPRO SA
2008 Tauron Energia Pro - SE 110/20 kV “R-Słotwina” – modernizacja obwodów wtórnych 2 pól 110 kV, dla TAURON ENERGIAPRO SA
2008 PCC “Rokita” - montaż AKPiA elektrociepłowni , dla: ABB Polska