2010

Termin realizacji Opis
2010 ENEA Operator Sp. z o.o. – Modernizacja stacji WN/SN Opalenica
2010 PROCOM SYSTEM S.A. – Wykonanie branży elektrycznej i AKPiA dla instalacji rozładunku, składowania i transportu biomasy w Elektrociepłowni Czechnica
2010 ENEA Operator Sp. z o.o. Odział Dystrybucji Bydgoszcz –  Przystosowanie pól WN i SN oraz układów EAZ GPZ Kcynia do przyłączenia elektrowni wiatrowych do sieci 15kV
2010 PROCOM SYSTEM S.A. –  Dostawa systemu zasilania gwarantowanego dla CNE Elektrowni Opole
2010 Elektrownia Pątnów – Podłączenie sprężarkowni Bloku nr 9 do Centralnej Nastawni Odpopielania dla PROCOM SYSTEM S.A.
2010 Elektrociepłownia Żerań – Realizacja dostaw i prac montażowych branży AKPiA dla turbozespołu EC Żerań dla firmy EMERSON Process Management Sp. z o.o.
2010 Elektrownia Pątnów – Wykonanie prac elektrycznych i AKPiA Gospodarki Wodorem dla PAK SERWIS Sp. z o.o.