2011

                    

Termin realizacji Opis
2011 grudzień
 
ZE PAK S.A. - Odbudowa centralnej pompowni nr 1 i 2 w El. Pątnów
 
2011 listopad
 

PAK SERWIS Sp. z o.o. - Wykonanie zasilania wodą nadosadową absorbera nr 1,2,3 (cz.AKPiA).Wykonanie instalacji ogrzewania rurociągów zasilających absorbery 1,2,3 wodą nadosadową

PAK SERWIS Sp.z o.o.- Wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA w ramach zadania "Zabudowa nowego wymiennika ciepłowniczego o mocy 10,6 MWt w stacji ciepłowniczej potrzeb własnych Elektrowni Pątnów I" 

2011 październik

RAFAKO S.A. - System automatyzacji OPP w BOT Elektrownia Bełchatów

ELEKTROWNIA PĄTNÓW II Sp.zo.o - Modernizacja pulpitu operatorskiego i kierownika bloku na bloku nr 98 w El.Pątnów II

ZE PAK S.A. - Wykonanie wymiany odgromników w polach transformatorów blokowych TB1 do TB6 w Elektroeni Pątnów

2011 wrzesień

Emerson Process Management Sp. z o.o. - Prefabrykacja i montaż systemu Ovation dla kotła biomasowego w Elektrowni Konin

ENEA Operator Sp. z o.o. - Przebudowa rozdzielni 15kV w GPZ Dębno    

2011 sierpień
 
ELEKTROMONTAŻ POZNAŃ S.A. - Realizacja dostaw i montaży dla MIOS w EC Siekierki
 
2011 czerwiec
 

ENEA Operator Sp. z o.o. - Modernizacja stacji WN/SN Rogoźno

AREVA T&D Sp. z o.o. - Przeniesienie stacji elektroenergetycznej GPZ Żegrze


PGE S.A. ZE Dolna Odra - Modernizacja systemu sterowania i wizualizacji wirówek IOS 1-2 IOS 7-8 w ZE Dolna Odra  

2011 marzec
 
ZE PAK S.A. - Wykonanie monitoringu transportu kołowego w Elektrowni Pątnów
 
2011 luty
 
ENEA Operator Sp. z o.o. -  Modernizacja stacji WN/SN Drawski Młyn