2012

Termin realizacji Opis
GRUDZIEŃ 2012  Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o. Rozbudowa i oprogramowanie systemu DCS kotła nr 5 w Elektrowni Pątnów
LISTOPAD 2012

PGE Dystrybucja S.A. Odział Warszawa Zainstalowanie stanowisk baterii kondensatorów statycznych oraz wyposażenia pól 15 kV baterii 110/15kV Tarczyn

TAURON Dystrybucja S.A. Rozbudowa SE 110/15kV Huta Skawina w Skawinie

Emerson Process Management Sp. z o.o. Dostawy i prace związane z budową sieci Multinetworking cz.1 i 2

WRZESIEŃ 2012
 

 

 ENEA Operator Sp. z o.o. Modernizacja stacji 110/15 kV Junikowo

TAURON Dystrybucja S.A. Przebudowa zespołów kompensacji ziemnozwarciowej oraz sieci SN i nN w rozdzielni 20kV R-362 Lubawka

TAURON Dystrybucja S.A. Przebudowa zespołów kompensacji ziemnozwarciowej oraz sieci SN i nN w rozdzielni 20kV R-350 Szklarska Poręba  

SIERPIEŃ 2012

 ELEKTROWNIA PĄTNÓW II Sp. z o.o. Wykonanie modyfikacji i optymalizacji systemu alarmowania SPPA-T3000 na bloku nr 9 w Elektrowni Pątnów II 

LIPIEC 2012

 CONDIX Realizacja "pod Klucz" obiektu magazynowania i transportu biomasy do kotła CFB 154 MW opalanego biomasą w Elektrowni Konin

FOSTER WHEELER ENERGIA POLSKA Sp. z o.o Realizacja prac w zakresie elektrycznym i AKPiA przy budowie kotła CFB - Elektrownia Konin

TurboCare Sp. z o.o. Modernizacja TG-6 i przygotowanie do pracy blokowej z nowo budowanym kotłem na biomasę K-12 w Elektrowni Konin

ZE PAK S.A. Prace elektryczne w obrębie turbozespołu TG6 w Elektrowni Konin
 

CZERWIEC 2012

Emerson Process Management Sp. z o.o. Dostawa szaf Ovation dla projektu Jaworzno

PGE GiEK Oddział Dolna Odra Wymiana ograniczników przepięć transformatorów 110kV w Elektrowni Pomorzany  

MAJ 2012

ENEA Operator Sp. z o.o. GPZ Gniezno Wschód – Modernizacja rozdzielni 110 kV – pole transformatora nr 2 i sprzęgła

ZE PAK S.A. Wykonanie modernizacji układu wyprowadzenia mocy z generatora TG-6 w Elektrowni Konin
 

KWIECIEŃ 2012  
PAK SERWIS Sp. z o.o.
Wykonanie branży elektrycznej i AKPiA dla zadania: „Budowa pod klucz instalacji rozładunku, magazynowania i transportu oleju opałowego do kotła biomasowego K12 i istniejących kotłów K4-K8 w Elektrowni Konin
 
MARZEC 2012

ENEA Operator Sp. z o.o. Wyposażenie pól potrzeb własnych w rozdzielni 15kV stacji 110/15kV w GPZ Zbąszynek

ENEA Operator Sp. z o.o. Wyposażenie pól potrzeb własnych w rozdzielni 15kV stacji 110/15kV w GPZ Łużycka

ZE PAK S.A. Wykonanie odwzorowania odbiorów 0,4kV z mostów "A", "B" zasilania rezerwowego w Elektrowni Pątnów - Konin
 

STYCZEŃ 2012
ABB Sp. z o.o. Modernizacja bloku dla potrzeb spalania biomasy – system telewizji przemysłowej, – system sygnalizacji ppoż, – system instalacji telefonicznej