Archiwum aktualności z roku 2007

Certyfikat ISO 9001:2000
2007-12-28
Z ogromną przyjemnością informujemy, że nasza Spółka otrzymała certyfikat ISO 9001:2000. W dniach 22-23 listopada gościliśmy auditorów DEKRA Certification, którzy po dokonaniu analizy dokumentacji Spółki oraz po wnikliwym przeglądzie istniejących procesów, ponownie przyznali nam certyfikat ISO 9001:2000. Certyfikat ISO 9001:2000 obejmuje projektowanie i realizację usług w zakresie:

 • automatyki przemysłowej
 • urządzeń elektrycznych
 • infrastruktury teleinformatycznej
 • pomiarów i diagnostyki

Recertyfikacja systemu zarządzania jakością w firmie jest naszym ogromnym sukcesem. Jesteśmy z tego faktu dumni, przede wszystkim dlatego, że świadczy to o jakości naszych usług oraz o partnerskich relacjach z Klientami.

Mistrz Techniki NOT 2007
2007-11-06
Mamy przyjemność poinformować, że EL PAK Sp. z o.o. otrzymała honorowy tytuł - Mistrz Techniki NOT 2007 - w kategorii rozwiązań organizacyjno-ekonomicznych. Tytuł został przyznany za wykorzystanie systemu CMMS MAXIMO do zarządzania utrzymaniem ruchu automatyki i układów elektrycznych, w elektrowniach ZE "PAK" SA.
Mistrz Techniki NOT 2007 przyznawany jest, w drodze konkursu, przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna - Rada w Koninie, za wybitne osiągnięcia w dziedzinach:

 • konstrukcji obiektów, maszyn, urządzeń, sprzętu oraz materiałów,
 • procesów technologicznych,
 • kompleksowej mechanizacji i automatyzacji procesów wytwórczych,
 • zmniejszenia zużycia materiałów, surowców i energii,
 • rozwiazań organizacyjno-ekonomicznych,
 • ochrony środowiska,
 • poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

W tym roku nasza spółka otrzymała tytuł w kategorii rozwiązań organizacyjno-ekonomicznych za wykorzystanie systemu CMMS MAXIMO do zarządzania utrzymaniem ruchu automatyki i urządzeń elektrycznych, w elektrowniach ZE "PAK" SA.


MAXIMO to system zaawansowanych pakietów oprogramowania, wspierajacych utrzymanie ruchu zakładów przemysłowych. Wdrożenie systemu w zasadniczy spsób usprawnia planowanie i realizację usług, oraz zarządzanie obiektami. Ten system klasy CMMS umożliwia zaoferowanie klientowi zupełnie nowej jakości serwisu.

Porozumienie o współpracy
2007-09-07
EL PAK Sp. z o.o., w ramach współpracy z ośrodkami naukowymi, podpisała w lipcu 2007 r. porozumienie o współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Informacji Patentowej przy Uniwersytecie Łódzkim.
Celem porozumienia jest wspólne prowadenie działań w sferze projektów wynalazczych i racjonalizatorskich przez Przedsiębiorstwo Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK Sp. z o.o.

Wielkopolska Nagroda Jakości
2007-08-10
Z ogromną przyjemnością zawiadamiamy, że EL PAK Sp. z o.o. otrzymała główna nagrodę w konkursie Wielkopolska Nagroda Jakości, w kategorii duże przedsiębiorstwa.
Wręczenie statuetek i dyplomów odbyło sie 2 lipca 2007 roku, w Pałacu Działyńskich w Poznaniu. Nagrodę wręczył Wojciech Jankowiak - dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, Przemysław Smulski - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego i Wiceprezydent Unii Wielkopolan oraz Norbert Marszałek - Prezes Wielkopolskiego Instytutu Jakości.
Otrzymaliśmy także List Gratulacyjny, który w imieniu władz miasta Konina, wręczył osobiście Kazimierz Pałasz - Prezydent Miasta Konina.
Przystąpienie do konkursu wymagało dokonania samooceny przedsiębiorstwa, opartego o wiele obszarów, m.in.:

 • Przywództwo
 • Strategie i polityka
 • Zarządzanie ludźmi
 • Zarządzanie zasobami i partnerstwo
 • Zarządzanie procesami
 • Satysfakcja klientów i pracowników
 • Współpraca z otoczeniem
Samoocena pozwoliła nam na precyzyjne określenie mocnych stron i obszarów wymagających poprawy poprzez koncentrowanie się na priorytetach oraz istniejących zależnościach pomiędzy: personelem, procesami i efektami.
Konkurs o Wielkopolską Nagrodę Jakości to możliwość sprawdzenia siebie i porównania się z innymi organizacjami. Otrzymanie głównej nagrody WNJ zmusza nas do do nieustannej pracy nad ciągłym polepszaniem jakości świadczonych przez nas usług.

Forum Jakości Quality International- QI rozdane
2007-07-13
Z ogromną przyjemnością informujemy, że nasza Spółka zakwalifikowała się do grona finalistów drugiego etapu konkursu Forum Jakości Quality International, w kategoriach:

 • Produkt - Technika Grzewcza
 • Usługa - Utrzymanie Ruchu Przemysłu

Konkurs Forum Jakości Quality International jest przedsięwzięciem skierowanym do działających na terytorium Polski instytucji, producentów i usługodawców, posiadajacych czytelną politykę jakości w odniesieniu do produktu, usługi lub/i systemu zarządzania. Patronat nad Forum Jakości Quality International, którego organizatorem jest redakcja Forum Biznesu - dodatku informacyjno-promocyjnego do Gazety Prawnej, sprawują: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Klub Forum ISO i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem Forum Jakości Quality International jest zwiększenie konkurencyjności na rynkach europejskich i światowych polskich instytucji, producentów i usługodawców, a przede wszystkim wytwarzanych przez nich wyrobów i usług o najwyższych parametrach jakościowych.


Zainteresowanie konkursem przerosło oczekiwania organizatorów. Wpłynęło 230 wniosków zgłoszeniowych, opisujących dokonania firm, dla których jakość jest kwestią wysokiej rangi. Z przyjemnością informujemy, że złożony przez EL PAK Sp. z o.o. wniosek zdobył:
 • w kategorii QI Services - srebrne QI
 • w kategorii QI Produkt - brązowe QI
Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystej gali we wrześniu.
Szersze informacje dotyczące konkursu dostępne są na portalu www.forumbiznesu.pl
W dodatku informacyjno-promocyjnym do Gazety Prawnej nr 5 (51) 29 maja 2007 r. ukazał się artykuł pt. "Systemowa obsługa przemysłu", w którym zawarte są informacje na temat zgłoszonych do konkursu produktów.

Medal Europejski
2007-04-12
"Medal Europejski" - w tym roku zdobyliśmy Medal Europejski w XIV edycji tego prestiżowego przedsięwzięcia realizowanego przez Business Centre Club i Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.
Medal otrzymaliśmy za usługę - UTRZYMANIE RUCHU PRZEMYSŁU. Usługa ta jest świadczona w zakresie organizacji i nadzorowania przebiegu procesu utrzymania ruchu maszyn, urządzeń i instalacji produkcyjnych.

Konferencja
2007-02-16
"Nowe technologie budowy dróg" - taki tytuł ma konferencja, którą nasze przedsiębiorstwo organizuje w dniu 6 marca br. Jest ona skierowana dla przedstawicieli samorządów lokalnych, często borykających się z problemami zapewnienia wystarczającego poziomu infrastruktury drogowej w zarządzanych przez siebie jednostkach.
Konferencja "Nowe technologie budowy dróg" odbędzie się w dniu 6 marca 2007 roku w OSW - Hotel "Mikorzyn" w Mikorzynie k. Konina. Szczegółowych informacji udziela Pani Jolanta Warzych, tel. (+48) 63 247 15 19 lub 63 247 15 00, e-mail: warzych.jolanta@elpak.com.pl.