Archiwum aktualności z roku 2008

Realizacja zadania dla Energia Pro GRUPA TAURON S.A. z Wrocławia
2008-12-31
W grudniu 2008 roku nasze przedsiębiorstwo zakończyło z sukcesem realizację zadania zleconego przez koncern energetyczny EnergiaPro GRUPA TAURON S.A. z Wrocławia pn. „Montaż obwodów wtórnych na stacji elektroenergetycznej R-Słotwina 110/20kV”. Priorytetem był termin włączenia stacji po modernizacji do sieci elektroenergetycznej ustalony przez inwestora na 31.12.2008r. Czas na realizację prac wynosił 8 tygodni. Konieczna była dostawa materiałów w terminie umożliwiającym ich montaż na obiekcie. Trudności potęgował fakt, że obie linie 110 kV oraz istniejące na stacji urządzenia pod napięciem miały być wyłączone tylko dobę. Na zakończenie montażu pozostał niecały tydzień oraz kilka godzin na wykonanie testów, prób i wymuszeń oraz uruchomienie łączności. Czas ten dodatkowo skróciła konieczność koordynacji prac z wykonawcą modernizacji obwodów pierwotnych linii 110 kV. Stację włączono w ustalonym terminie, a odbiory prac przebiegły zgodnie z harmonogramem.

Umowy w realizacji
2008-06-19 

Dla EnergiiPro wykonujemy następujące prace:

 • modernizacja obwodów wtórnych pól pomiarowych SN i dostosowanie zabezpieczeń częstotliwościowych, przeznaczonych do stosowania w układach samoczynnego częstotliwościowego odciążenia (SCO), do wymogów zawartych w IRiESP, w stacjach elektroenergetycznych, na terenie Oddziału w Wałbrzychu - Koncernu Energetycznego EnergiaPro S.A.
 • wykonanie dokumentacji projektowej i robót modernizacyjnych obwodów wtórnych oraz dokumentacji powykonawczej, dla obwodów pierwotnych pola 110 kV linii S-427, w stacji elektroenergetycznej 220/110 kV, w Polkowicach.
 •  

Dla Elektrociepłowni Zduńska Wola wykonujemy następujące prace:

 • wybudowanie przyłącza elektroenergetycznego kablowego, średniego napięcia SN 15 kV, do obiektów firmy FERAX Sp. z o.o., w Zduńskiej Woli.

Dla PAK SERWIS Sp. z o.o. wykonujemy następujace prace:

 • wykonanie prac z branży elektrycznej i AKPiA na instalacji rurociągu parowego i kondensatu parowego dla potrzeb firmy ATLAS w Elektrowni Pątnów.

 

Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej EL PAK Sp. z o.o.
2008-06-10
Dnia 21 maja 2008 roku, uchwałami Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK Sp. z o.o. został powołany Zarząd Spółki na IV kadencję, w składzie:

 • Pan Stanisław Krajewski - Prezes Zarządu
 • Pan Lubomir Gliniecki - Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju
 • Pan Zbigniew Banaszak - Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji

oraz została powołana Rada Nadzorcza na IV kadencję, w składzie:

 • Pan Adam Matysiak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Pan Karol Sobczak - Członek Rady Nadzorczej
 • Pan Jarosław Wójcik - Członek Rady Nadzorczej

 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Zachód SA z wizytą w EL PAK Sp. z o.o.
2008-04-08
Na początku kwietnia gościliśmy przedstawicieli Polskich Sieci Elektroenergetycznych Zachód SA, z udziałem Pana Lecha Tatarskiego - Prezesa Zarządu.
Wizyta dotyczyła zakończenia rozmów na temat przedłużenia umowy o świadczenie przez EL PAK Sp. z o.o. na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych Zachód SA usług eksploatacyjnych, na terenie sieci elektroenergetycznych 220/110 kV "Pątnów", "Adamów", "Konin". Umowa eksploatacyjna została podpisana
1 lipca 2005 roku i obejmowała czynności i diagnostykę eksploatacyjną. Podpisany obecnie aneks przedłużył świadczone przez EL PAK Sp. z o.o. usługi, w zakresie objętym umową, na kolejnie lata.
Goście zwiedzili również Centralną Nastawnię Technologiczną Elektrowni Konin. Na miejscu mieli oni okazję przyjrzeć się i zapoznać z efektami dotychczas wykonanych prac. Omówiono z Zarządem także możliwości i perspektywy rozwoju, w najbliższych latach, dalszej współpracy pomiędzy naszymi jednostkami.

Gazele Biznesu 2007
2008-01-16
Z ogromną satysfakcją informujemy, że otrzymaliśmy tytuł Gazele Biznesu 2007. Tym samym Przedsiębiorstwo Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK Sp. z o.o. może poszczycić się przynależnością do prestiżowego grona Gazel Biznesu, czyli przedsiębiorstw, które osiągają bardzo dobre wyniki finansowe, dynamicznie się rozwijają oraz są rzetelnymi partnerami w biznesie.

Obecność w tak znamienitym gronie jest dla nas miłą niespodzianką. Osiągnięcia naszej firmy zostały dostrzeżone i wyróżnione przez firmę Coface Polska, wywiadowni, która opracowała ranking firm. Tym bardziej napawa nas dumą fakt wiarygodności naszej firmy pod względem solidności i jawności działań.

Organizatorem rankingu był jak zwykle Puls Biznesu. Podstawą kwalifikacji firm były wyniki finansowe za lata 2004-2006, które musiały potwierdzić dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa. Kandydaci charakteryzowali się stałym wzrostem obrotów i odnotowywali zyski we wskazanych latach.

Gazele Biznesu dla naszej firmy zostały wręczone podczas regionalnego spotkania, 14 stycznia 2008 r., w Teatrze Wielkim w Poznaniu.