Archiwum aktualności z roku 2009

Realizacja zadania dla Elektrobudowy
2009-12-31
W grudniu 2009 nasza Spółka zakończyła realizację prac montażowych na terenie budowy bloku 858 MW w Elektrownii Bełchatów. Zadanie obejmowało ułożenie, oznaczenie, obróbkę i podłączenie kabli sterowniczych i zasilających. Prace zostały zrealizowane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Budowa kompleksu produkcyjnego EL PAK– u.
2009-11-30
W listopadzie 2009 została zakończona budowa kompleksu produkcyjnego EL PAK– u. W okresie trzech miesięcy wybudowany został zakład remontowy z infrastrukturą techniczną tj. obiekt warsztatowo-techniczny, hala magazynowa elementów wielkogabarytowych, hala garażowa na sprzęt mechaniczny. Niezależna lokalizacja z samodzielnym, bezpośrednim dojazdem pozwala na wykonywanie prac w sposób bezpieczny i profesjonalny, jak również na rozszerzenie zakresu wykonywanych usług.

Zmiany w Zarządzie EL PAK Sp. z o.o.
2008-11-30
Uchwałami Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK Sp. z o.o. został powołany Zarząd Spółki na IV kadencję, w składzie:

 • Dnia 31 października 2009 roku: Pan Lubomir Gliniecki - Prezes Zarządu
 • Dnia 10 listopada 2009 roku: Pan Włodzimierz Kwaśniewski - Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych
 • Bez zmian: Pan Zbigniew Banaszak - Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji

 

Realizacja zadania dla RAFAKO SA
2009-10-31
W październiku 2009 zakończyliśmy realizację dla RAFAKO SA Powiązania instalacji wentylacji i sygnalizacji pożaru w IOS El. Pątnów bl. 1-4. Realizacja obejmowała programowanie centrali pożarowej wraz z uruchomieniem systemu oraz wykonanie projektu wykonawczego i powykonawczego.

Projekty dla EnergiaPro SA
2009-09-30
We wrześniu 2009 zakończyliśmy realizację dwóch projektów dla EnergiaPro SA - Projekt, dostawę, montaż i uruchomienie 2 sztuk baterii kondensatorów w stacjach elektroenergetycznych 110/20 kV: LEGNICA GÓRKA oraz ZŁOTORYJA. W ramach tych zadań wykonano dokumentacje techniczną, demontaż wraz z utylizacją, dostawę, montaż, pomiary i próby odbiorcze oraz prace regulacyjne wraz rozruchem.

Usuwanie skutków awarii rozdzielni napowietrznej 110 kV w SE Konin
2009-07-31
W lipcu 2009 wystąpiła awaria na rozdzielni napowietrznej 110 kV w SE Konin spowodowana złymi warunkami atmosferycznymi. System II R-110 kV został pozbawiony napięcia. W wyniku uderzenia pioruna uszkodzony został wyłącznik w polu nr 6 linii Cienin. W krótkim czasie zostało podane napięcie na system II R-110kV, co pozwoliło na kolejne załączanie urządzeń podstawowych i pomocniczych a tym samym przywrócenie normalnego układu pracy elektrowni. Pracownicy Spółki EL PAK na zlecenie PSE dokonali wymiany uszkodzonego wyłącznika kompleksowo wraz z uruchomieniem, badaniami pomontażowymi i próbami funkcjonalnymi.

Realizacja zadania dla ZE PAK S.A.
2009-06-30
W czerwcu 2009 została zakończona kompleksową modernizację automatyki bloku nr 5 w Elektrowni Adamów. Zadanie obejmowało modernizację, prace adaptacyjne oraz uruchomienie instalacji.

Realizacja zadania dla ZE PAK S.A.
2009-06-30
W czerwcu 2009 nasze przedsiębiorstwo zakończyło realizację dla ZE PAK S.A. zadania pn. „Zabudowa układu wykrywania obecności oleju na kanale zrzutowym wody chłodzącej w rejonie pompowni Przesmyk w Elektrowni Pątnów”. Zadanie obejmowało sporządzenie projektu wykonawczego, zabudowę, przygotowanie instrukcji eksploatacji oraz dokumentacji powykonawczej oraz przeszkolenie obsługi.

Ochrona obiektów ZE PAK SA
2009-05-31
W maju 2009 nasze przedsiębiorstwo zakończyło realizację projektów dla ZE PAK S.A. modernizacji instalacji sygnalizacji ppoż. w Elektrowniach ZE PAK S.A. Pątnów i Adamów w wybranych budynkach i pomieszczeniach. Realizacja obejmowała oprogramowanie centrali systemu sygnalizacji ppoż. POLON 4900 S oraz wykonanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej oraz dokumentacji eksploatacyjnej obowiązującej na terenie ZE PAK S.A

Umowa z Emerson Process Management Power and Water Solutions Sp. z o.o.
2009-05-31
W maju 2009 została podpisana umowa z Emerson Process Management Power and Water Solutions Sp. z o.o. „O współpracy w zakresie automatyzacji obiektów elektroenergetycznych na terenie Polski i Europy”. Współpraca obejmuje dostawy i prace jak: projektowanie, kompletacje dostaw i prefabrykacje, sprawdzanie i kalibracja aparatury pomiarowej, programowanie, montaż oraz prace uruchomieniowe.

Otrzymaliśmy Certyfikat „Przejrzysta Firma 2009”
2009-05-04
Prowadzona jawna polityka komunikacji z otoczeniem i zapewnienie pełnego dostępu do aktualnych informacji o finansach niewątpliwie zwiększa zaufanie do Spółki. Otrzymane wyróżnienie potwierdza Naszą wiarygodność i rzetelność.

 

 

 

 

EL PAK Sp. z o.o. Finalistą QUALITY INTERNATIONAL 2009
2009-04-24
Rosnące wymagania klienta odnośnie jakości energii skłaniają do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych. Nasza Spółka propaguje nowoczesne rozwiązania, które przyczyniają się do poprawy jakości energii elektrycznej.

 

EL PAKwraz z firmą ELMA Energia, oferuje automatycznie regulowane instalacje kompensacji mocy biernej.

 

Rozwiązanie to znalazło uznanie Kapituły Forum Jakości, która przyznała Spółce tytuł Finalisty QUALITY INTERNATIONAL 2009 w kategorii QI PRODUCT – produkt najwyższej jakości.

 

Realizacja zadania w SE „KONRAD”
2009-04-02
W dniu 12.03.2009 nasze przedsiębiorstwo zakończyło z sukcesem realizację złożonego technicznie zadania na rzecz EnergiaPro S.A. Oddział w Legnicy obejmującego:

 • dostawę i montaż rozdzielni 20 kV wraz z uruchomieniem obwodów wtórnych w stacji elektroenergetycznej 110/20 kV KONRAD, a w tym:
  • Zakup, dostawę i montaż 12 – polowej rozdzielnicy 20kV ZS8 produkcji ABB,
  • Prace związane z montażem i uruchomieniem obwodów wtórnych, m.in. zabudowa i konfiguracja terminali cyfrowych typu MiCOM P-142,
 • Dostawę i montaż stanowiska zespołu kompensacji wraz z montażem i uruchomieniem obwodów wtórnych pól transformatora 110/20 kV i zespołu kompensacyjnego, w tym realizację układu automatycznej kompensacji ziemnozwarciowej.
 • Terminowa realizacja tych zadań oraz spełnienie oczekiwań klienta jest wynikiem dużego zaangażowaniu i wysokich kompetencji zespołu pracowników firmy EL PAK pod kierownictwem Kierownika Projektu - Kazimierza Gałczyńskiego oraz Kierownika Robót Krzysztofa Kędzierskiego.

 

Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego
2009-04-02
Po ponad dwuletnich pracach wdrożeniowych w dniu 17 marca 2009 roku Polskie Centrum Akredytacji przyznało certyfikat akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 1008 dla Wydziału Pomiarów i Diagnostyki spółki EL PAK w zakresie badań stężeń i emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w spalinach odlotowych.
Akredytacja jest potwierdzeniem szerokich kompetencji laboratorium jako całości, czyli:

 • wysokich kompetencji pracowników,
 • posiadania właściwego wyposażenia,
 • odpowiednich metod badawczych.

Akredytacja umożliwia wykonywanie przez EL PAK badań dla ZE PAK i klientów zewnętrznych zgodnie z wymaganiami Ustawy „Prawo ochrony Środowiska” oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska.

 

EL PAK na Bliskim Wschodzie
2009-03-31
W marcu 2009 na zlecenie amerykańskiej firmy Emerson Process Management oddział w Dubaju przebywała na Bliskim Wschodzie grupa specjalistów EL PAK Sp. z o.o. Zadaniem specjalistów było przedstawienie propozycji realizacji projektu z oceną jego wykonalności, przy spełnieniu wymagań klienta. Następnie w Kuwejcie odbyły się konsultacje techniczne z przedstawicielami firmy Emerson. Efektem prac był raport zawierający opis organizacji projektu, harmonogramy oraz wskazanie punktów krytycznych i potencjalnych zagrożeń realizacji.

Rekomendacja DEKRA Certification
2009-01-15
W dniu 02 grudnia 2008r. gościliśmy auditorów DEKRA Certification, którzy po dokonaniu analizy dokumentacji Spółki oraz wnikliwego przeglądu realizowanych procesów, w ramach auditu nadzoru, rekomendowali utrzymanie certyfikatu ISO 9001:2000 dla Systemu Zarządzania Jakością w EL PAK Sp. z o.o. obejmującego projektowanie i realizację usług w zakresie automatyki przemysłowej, urządzeń elektrycznych, infrastruktury teleinformatycznej oraz pomiarów i diagnostyki.