Systemy SSWiN oraz monitoringu obiektów

Oferujemy kompleksową realizację projektów i usług serwisowych w zakresie systemów alarmowych i monitoringu obiektów:
systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), kontroli dostępu oraz monitoringu obiektów dedykowanych systemów światłowodowych, miedzianych i bezprzewodowych dla transmisji obrazów.

Posiadamy doświadczenie w realizacji dużych systemów SSWiN i kontroli dostępu „pod klucz” od projektu do uruchomienia w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania dostosowane do potrzeb Klienta. Dla instalacji rozległych realizujemy budowę dedykowanych sieci światłowodowych i miedzianych dla transmisji danych w tych systemach.

Elementy dużego systemu SSWiN

Oferujemy realizację centrów monitoringu wraz z integracją wszystkich systemów ochrony technicznej oraz wizualizacją.
Tam gdzie nie jest możliwe przesłanie obrazów przy pomocy kabli, obrazy przesyłamy bezprzewodowo.

Poważną część naszych realizacji stanowi budowa telewizyjnych systemów monitoringu procesów technologicznych.

Przykładowe centrum monitoringu

Realizujemy kompleksowe systemy kontroli dostępu - a w tym:

  • zabudowę urządzeń do kierowania ruchem (kołowroty dla ruchu pieszego, szlabany na wjazdach) oraz do nadzorowania dostępu do stref chronionych,
  • wykonanie projektów i konfigurowanie stref dozorowych,
  • konfigurowanie i programowania systemów informatycznych dla sterowania dostępem i nadzorowania uprawnień osób przechodzących przez kontrolowane przejścia.

Nasze realizacje umożliwiają implementację funkcji rejestracji czasu pracy dla pracowników.

Posiadamy:

  • Koncesję MSWiA w zakresie świadczenia usług technicznej ochrony mienia,
  • Licencje I i II stopnia w zakresie technicznej ochrony mienia;

Systemy telewizji dozorowej stanowią wsparcie dla innych systemów ochrony obiektów, zarówno w zakresie ochrony technicznej, jak i fizycznej. Dlatego też są integralną częścą wykonywanych przez nas centrów nadzoru i monitoringu

Zapewniamy wykonanie systemów z pełną lokalną archiwizacją obrazów oraz systemów opartych o rozwiązania serwerowe (systemy macierzowe).

Kontakt bezpośredni:

Paweł Kozłowski - Główny Specjalista ds. Teleinformatyki
tel.: +48 63 247 12 00, tel.: +48 63 247 15 00
e-mail: kozlowski.pawel@elpak.com.pl