Systemy sygnalizacji pożarowej

Oferujemy kompleksową realizację projektów i usług serwisowych w zakresie:

  • systemów sygnalizacji pożaru,
  • systemów DSO (Dźwiękowy System Ostrzegawczy)

Usługi w zakresie systemów sygnalizacji pożaru realizujemy głównie w oparciu o systemy sygnalizacji pożaru produkcji POLON ALFA z Bydgoszczy, będącym producentem szerokiej gamy nowoczesnych systemów o uznanej w Europie jakości. Zakres realizacji obejmuje również dostawy i montaż systemów innych producentów (SIEMENS, Listec GmbH). Na uwagę zasługuje oferowany przez nas system liniowej detekcji temperatury Listec, którego niepodważalną zaletą jest możliwość jego montażu w środowiskach, w których systemy konwencjonalne nie są w stanie zapewnić skutecznej sygnalizacji zagrożeń pożarowych. Przykładem takiego środowiska są układy nawęglania z przenośnikami taśmowymi, w których poziom zapylenia uniemożliwia stosowanie tradycyjnych czujników pożarowych.

Środowisko pracy systemu liniowej detekcji pożaru Listec oraz centralka systemu

Idea funkcjonowania systemu opiera się na liniowej detekcji temperatury zrealizowanej przy pomocy kabla z mikroprocesorowymi czujnikami, komunikującymi się z centralą podejmującą decyzję o sygnalizacji zagrożenia na podstawie wprowadzonych przez nas algorytmów.

Zapewniamy serwis, utrzymanie i konserwację dostarczanych systemów.

Wsparcie dla oferowanych przez nas systemów sygnalizacji pożaru stanowią również realizowane przez nas dostawy i montaż Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych (DSO).

Realizacja systemu DSO

Posiadamy:

  • Autoryzację nr 009 dla systemu Polon 4000 prod. Polon-Alfa z Bydgoszczy,
  • Certyfikowanych monterów w zakresie montażu, uruchomienia i konserwacji interaktywnego systemu Polon 4000,
  • Pozwolenie Państwowej Agencji Atomistyki na instalowanie, stosowanie i obsługę urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz obrót tymi urządzeniami,
  • Inspektora ochrony radiologicznej IOR-1.

Centrale układu sygnalizacji pożaru, tablica synoptyczna

Kontakt bezpośredni:

Paweł Kozłowski - Główny Specjalista ds. Teleinformatyki
tel.: +48 63 247 12 00, tel.: +48 63 247 15 00
e-mail: kozlowski.pawel@elpak.com.pl