Aktualności

2017-04-20

Zarząd Przedsiębiorstwa Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK Sp. z o.o. informuje o zamiarze połączenia Przedsiębiorstwa Remontowego PAK SERWIS Sp. z o.o.   z Przedsiębiorstwem Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK Sp. z o.o.  w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000r...


więcej

2016-07-15
W lipcu b.r. spółka uzyskała Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego II stopnia do klauzuli „POUFNE"
więcej

2016-05-31
W maju b.r. EL PAK pomyślnie przeszedł I audit nadzoru Systemu Zarządzania BHP.
więcej

2015-07-01
Z ogromną przyjemnością informujemy, że nasza Spółka otrzymała Certyfikat Systemu Zarządzania BHP PN-N-18001:2004
więcej

2015-02-12
W styczniu 2015r. Przedsiębiorstwo Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK Sp. z o.o. zakończyło realizację projektu realizowanego od lutego 2014 roku pod nazwą „Modernizacja stacji SN/SN RS Dębina”, realizowanego na zlecenie ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań.
więcej

2014-12-30
W grudniu 2014 r otrzymaliśmy Złoty Certyfikat od firmy Zymetric Sp. z o.o.
więcej

2014-10-29
W październiku 2014r. Przedsiębiorstwo Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK sp. z o.o. zakończyło realizację dwóch projektów: • „Modernizacja pola SN-15 kV nr 10 w stacji WN/SN Drawski Młyn” • „Przystosowanie pól SN w stacji WN/SN Drawski Młyn oraz RS 15kV Krzyż” Oba zadania realizowano jednocześnie w okresie od kwietnia 2014 r. do października 2014 r. Kierowanie projektem, nadzór oraz prace wykonawcze zostały wykonane zasobami EL PAK sp. z o.o.
więcej

2014-07-31
W lipcu 2014r. Przedsiębiorstwo Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK Sp. z o.o. zakończyło prace w zakresie realizacji projektu „Budowa stacji elektroenergetycznej 110/20kV USTRONIE wraz z przebudową linii 110kV” realizowanego w ramach konsorcjum z firmą ALSTOM Power Sp. z o.o. na zamówienie TAURON Dystrybucja S.A.
więcej

2014-05-05
Przedsiębiorstwo Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK Sp. z o.o. zakończyło prace w zakresie projektu realizowanego na zlecenie ZE PAK S.A.: „Zaprojektowanie i zamontowanie zasilaczy UPS we wskazanych punktach sieciowych w elektrowniach ZE PAK S.A.”
więcej

2014-03-17
Przedmiotem zadania była kompleksowa modernizacja obwodów pierwotnych i wtórnych wraz z pomiarami i uruchomieniem zespołów kompensacyjnych ZK-1 i ZK-2 oraz pól potrzeb własnych nr 7 i 24 R20kV. Modernizacja polegała na demontażu istniejących zespołów kompensacyjnych oraz budowie nowych mis olejowych wraz z instalacją kanalizacji deszczowej i separatorem substancji ropopochodnych BundGuard wraz ze zbiornikiem bezodpływowym V=10m3.
więcej

[1] 2 z 2 następna