Aktualności

"Wymiana istniejących zespołów kompensacyjnych 20 kV w stacji GPZ R-Bielawa, na zespoły kompensacyjne z nadążną kompensacją prądów ziemnozwarciowych w sieci 20 kV"
2014-03-17

Modernizacja obejmowała montaż nowych kabli sterowniczych i linii kablowych nN kablami typu YAKXS 4X120mm2, linii kablowych SN kablami typu 3x XRUHAKXS 1x120/50mm2 12/20kV zasilającej zespół kompensacyjny ZK-1 i ZK-2.
W skład układu wchodził również montaż nowej aparatury w tym:
• regulatorów REG-DP oraz zabezpieczeń pól typu MICOM P139,
• nowych wyłączników VD4 prod. ABB,
• przekładników prądowych na typu TPU 60.11 100/5,
• transformatorów uziemiających TUOe 2900/20 i dławików ASR 2,5 o mocy kompensacyjnej 2910 kVA,
• odłączników napowietrznych na stanowisku transformatorów potrzeb własnych,
• ograniczników przepięć SN POLIM D prod. ABB.
Po zakończeniu inwestycji odbiorcy zasilani z stacji 110/20kV GPZ R-Bielawa otrzymują wyższej jakości energię elektryczną. Podniesiona zostanie również pewność dostaw energii elektrycznej. Przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków europejskich w ramach programu regionalnego Narodowa Strategia Spójności.