Aktualności

Zaprojektowanie i zamontowanie zasilaczy UPS we wskazanych punktach sieciowych ZE PAK S.A.
2014-05-05

Przedmiotem zadania było wykonanie układów zasilania gwarantowanego dla wybranych siedemnastu punktów dystrybucji sieci informatycznej w elektrowniach  ZE PAK S.A. w oparciu  o dostawy zasilaczy UPS firmy „Schneider Electric”,

Zakres prac obejmował kompleksowa realizację wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej, dostawami, pracami montażowymi oraz uruchomieniowymi.

Dostarczone urządzenia zostały odpowiednio skonfigurowane oraz oprogramowane. Całość prac została zakończona  szkoleniem personelu w zakresie zarzadzania i obsługi strukturą zasilaczy UPS oraz przekazaniem dokumentacji powykonawczej

 Dla zapewnienia ciągłości zasilania w projekcie wykorzystano urządzenia serii „Smart-UPS” o następujących maksymalnych mocach obciążeń:

  • czternaście zasilaczy typu „offline” 750 VA – zasilanie pośrednich punktów dystrybucji sieci LAN,
  • dwa zasilacze typu „online” 5 kVA – zasilanie głównych punktów dystrybucji sieci LAN,
  • jeden zasilacz typu „online” 10 kVA – zasilanie ważnych wydzielonych obwodów instalacji elektrycznych dla komputerów i drukarek budynku.

Zasilacze UPS, zgodnie z założeniami projektowymi gwarantują bezprzerwowe zasilanie podłączonych urządzeń. Czas podtrzymania zasilania, dzięki odpowiednio dobranym pakietom baterii akumulatorów wynosi nie mniej niż 60 minut przy obciążeniu nominalnym. Urządzenia zapewniają niezniekształcony sinusoidalny przebieg napięcia zasilającego w trakcie pracy z baterii akumulatorów. Zarządzaniem i utrzymaniem struktury urządzeń UPS w sieci informatycznej zajmuje się serwer APC InfraStruXure Central Expert, którego instalacja i konfiguracja również objęta została zadaniem realizowanym przez EL PAK Sp. z o.o.

Ponadto zgodnie z harmonogramem udało się również wykonać ostatnie prace na stacji elektroenergetycznej w Porcie Północnym w Gdańsku polegające na całkowitym demontażu starych stanowisk potrzeb własnych oraz przebudowie fragmentu ogrodzenia stacji elektroenergetycznej. Dzięki modernizacji udało się poprawić ciągłość zasilania i zapewnić stabilny i bezpieczny przesył energii elektrycznej do obecnych  i nowych odbiorców na oczekiwanym przez nich poziomie, co pozwoli na dalszą rozbudowę Portu w Gdańsku.

W grudniu 2013 roku spółka EL PAK Sp. z o.o. przystąpiła także do realizacji projektu „Modernizacja pod klucz WP i SP turbozespołów z urządzeniami pomocniczymi i instalacjami rurociągów  bloków nr 1 i 2 w Elektrowni Pątnów” na zlecenie firmy TurboCare Sp. z o.o. Pierwszym etapem prac były demontaże aparatury AKPiA, kabli i tras kablowych na obiektach TG1 oraz TG2. Aktualnie trwają prace związane z demontażem  instalacji elektrycznych, sterowań, oraz oświetlenia obiektu. Projekt jest realizowany zgodnie z założonym harmonogramem.

W ostatnim czasie udało się pozyskać także nowe zlecenia - na modernizację stacji SN/SN RS w Dębinie oraz modernizację pola SN-15 kV nr 10 w stacji WN/SN  Drawski Młyn.