Aktualności

„Modernizacja pola SN-15 kV nr 10 w stacji WN/SN Drawski Młyn”
2014-10-29

Przedsiębiorstwo Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK sp. z o.o. zakończyło realizację dwóch projektów:

  • „Modernizacja pola SN-15 kV nr 10 w stacji WN/SN  Drawski Młyn”
  • „Przystosowanie pól SN w stacji WN/SN Drawski Młyn oraz RS 15kV Krzyż”

Oba zadania realizowano jednocześnie w okresie od kwietnia 2014 r. do października 2014 r. Kierowanie projektem, nadzór oraz prace wykonawcze zostały wykonane zasobami EL PAK sp. z o.o.  

„Modernizacja pola SN-15 kV nr 10 w stacji WN/SN  Drawski Młyn”

Przedmiotem realizacji zadania była modernizacja pola SN -15 kV w systemie „pod klucz” i obejmowała opracowanie dokumentacji projektowej, prace modernizacyjne
w systemie komunikacji sieciowej oraz  prace w zakresie kompensacji mocy. Opracowano dokumentację wykonawczą wraz z aktualizacją instrukcji eksploatacji systemu telemechaniki stacji.

W systemie komunikacji sieciowej dostosowano obwody telemechaniki do współpracy z generatorem w zakresie modernizowanego pola SN, a następnie przystosowano je do współpracy z systemami dyspozytorskimi zarzadzania siecią na poziomie RDR oraz ZDM.
W zakresie kompensacji zostały zdemontowane istniejące urządzenia, w tym transformator potrzeb własnych oraz istniejący dławik gaszący. W ich miejsce zostały zabudowany nowy transformator uziemiający olejowy TUOe 1090/15 o mocy 1091 kVA/15,75 kV oraz dławik gaszący, olejowy DGOe 1090/15 o naturalnym chłodzeniu z beznapięciowym przełącznikiem zaczepów.

Po zakończeniu prac montażowych dokonano pomiarów dławika oraz transformatora a następnie dokonano uruchomienia układu kompensacji, w tym sprawdzenia:

  • wyłączenia pola od zaniku napięcia transformatora,
  • odstawienia blokady załączenia pola od obecności napięcia na linii w polu,
  • blokady załączenia linii w polu

 „Przystosowanie pól SN w stacji WN/SN Drawski Młyn oraz RS 15kV Krzyż”

Realizacja zadania w zakresie przystosowania pól SN polegała na kompleksowym opracowaniu dokumentacji technicznych modernizacji obwodów pierwotnych i wtórnych oraz systemu telemechaniki dla pól 15kV stacji Drawski Młyn oraz RS Krzyż. Kolejnym etapem prac przy realizacji projektu było dostosowanie pól 15kV do nowoprojektowanych rozwiązań. W stacji Drawski Młyn wykonano kompleksową modernizację obwodów wtórnych w oparciu o zespół zabezpieczeń cyfrowych CZIP-PRO w polach 15kV. Modernizacja obwodów pierwotnych polegała na doposażeniu pól w przekładnik ziemnozwarciowy Ferrantiego 100/1 z rdzeniem dzielonym oraz na wymianie wyłącznika SN na wyłącznik próżniowy w polu nr 7. System telemechaniki, który zrealizowano dla pola nr 9 R 15kV został wykonany poprzez istniejącą magistralę RS485 w rozdzielni 15kV skomunikowaną z portem K1 pakietu 3SCU3-PTS524 koncentratora komunikacyjnego systemu telemechaniki. Po zakończeniu prac montażowych wykonano próby i pomiary funkcjonalne zainstalowanej aparatury.

Po zakończeniu ww. inwestycji, odbiorcy zasilani z stacji 110/15kV GPZ Drawski Młyn oraz RS Krzyż otrzymują wyższej jakości energię elektryczną. Podniesiona została również pewność i stabilność dostaw energii elektrycznej w regionie.