Aktualności

Modernizacja stacji SN/SN RS Dębina
2015-02-12

W styczniu 2015r. Przedsiębiorstwo Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK Sp. z o.o. zakończyło realizację projektu realizowanego od lutego 2014 roku pod nazwą „Modernizacja stacji SN/SN RS Dębina”, realizowanego na zlecenie ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań. Przedmiotem realizacji zadania była modernizacja stacji SN/SN RS Dębina. Dla całości zadania opracowana została dokumentacja wykonawcza.Prace na obiekcie podzielono na kilka etapów.

  1. Rozdzielnica SN obwody pierwotne i wtórne
  2. Rozdzielnice nN
  3. Urządzenia łączności i telemechaniki
  4. Powiązanie rozdzielni SN i nN z istniejącą siecią oraz transformatorami