Aktualności

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego II stopnia do klauzuli „POUFNE"
2016-07-15

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego jest dokumentem potwierdzającym zdolność Spółki do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne, przed nieuprawnionym ujawnieniem w związku z realizacją umów lub zadań.

W ramach prowadzonego postępowania sprawdzającego EL PAK otrzymał dodatkowo Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego III Stopnia umożliwiające uzyskanie przez pracowników spółki poświadczenia uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych Unii Europejskiej i NATO.