Aktualności

Plan połączenia
2017-04-20

Zarząd Przedsiębiorstwa Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK Sp. z o.o. informuje o zamiarze połączenia Przedsiębiorstwa Remontowego PAK SERWIS Sp. z o.o.   z Przedsiębiorstwem Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK Sp. z o.o.  w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1578, ze zm., dalej Ksh). W związku z powyższym stosownie do art. 498 i 499 Ksh Zarządy Spółek uzgodniły Plan Połączenia.

Zgodnie z dyspozycją art. 500 §21 Ksh Zarząd EL PAK Sp. z o.o. udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości od dnia 20 kwietnia 2017 roku Plan Połączenia na stronie internetowej Spółki do czasu zakończenia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w przedmiocie połączenia Spółek.

Plan Połączenia Spółek udostępniony został w zakładce Aktualności.

Do pobrania