Aktualności

2014-03-07
Przedsiębiorstwo Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK Sp. z o.o. realizuje obecnie prace przy „Modernizacji dwóch stanowisk kompensacji sieci SN wraz z układem regulacji i stanowiskiem potrzeb własnych w GPZ w Porcie Północnym w Gdańsku” dla Zarządu Morskiego Portu Północnego S.A.
więcej

2014-01-02
1.„Optymalizacja punktu neutralnego sieci SN SE Tychy” prowadzonego na zlecenie firmy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach. 2.GPZ Hażlaska – zabudowa układów kompensacji nadążnej, 3.GPZ Chełmek – zabudowa układów kompensacji nadążnej.
więcej

2013-11-25
Przedsiębiorstwo Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK Sp. z o.o. zakończyło realizację prac w zakresie projektu „Wymiana przekładników prądowych i napięciowych SN oraz wymiana istniejących dławików SN na dławiki nadążne w rozdzielni 15kV stacji 110/15kV Sulęcin”, prowadzonego na zlecenie firmy ENEA Operator Sp. z o.o. - Oddział Dystrybucji Gorzów Wielkopolski. Projekt realizowany był w terminie 12.09.2012 – 31.08.2013 r.
więcej

2013-09-04
Przedsiębiorstwo Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK Sp. z o.o. zakończyło realizację prac w zakresie zadania „Modernizacja stacji transformatorowej 110/15 kV GPZ Turek Żuki - wymiana obwodów wtórnych OBMSW/46/12022”
więcej

2013-05-17
ENEA Operator Sp. z o.o. Odział Dystrybucji Gorzów Wielkopolski Przedsiębiorstwo Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK Sp. z o.o. zakończyło realizację prac w zakresie zadania „Wymiana wyłączników SN w GPZ Słubice łącznie z dostosowaniem ich do istniejących obwodów pierwotnych i wtórnych”
więcej

2013-02-11
Przedsiębiorstwo Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK Sp. z o.o. w styczniu b.r. zakończyło realizację prac w zakresie projektu „Przebudowa stacji WN/SN Mirosławiec” prowadzonego na zlecenie firmy ENEA Operator Sp. z o.o. Odział Dystrybucji Poznań.
więcej

2012-11-26
W listopadzie 2012 roku auditorzy z Polskiego Centrum Akredytacji z Warszawy przeprowadzili w Wydziale Pomiarów i Diagnostyki EL PAK Sp. z o.o. ocenę związaną z przedłużeniem akredytacji dla laboratorium badawczego emisji spalin Nr AB 1008 na kolejne 4 lata. Auditorzy potwierdzili, że Wydział Pomiarów i Diagnostyki ma kompetencje techniczne i spełnia wymagania akredytacyjne.
więcej

2012-10-15
Przedsiębiorstwo Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK Sp. z o.o. we wrześniu br. zakończyło realizację prac w zakresie projektu "Modernizacja stacji 110/15 kv Junikowo" prowadzonego na zlecenie firmy ENEA Operator Sp. z o.o.Oddział Dystybucji Poznań.
więcej

2012-04-23
Zarząd Przedsiębiorstwa Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych podjął decyzję o wdrożeniu w Spółce Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg znormalizowanych standardów PN-N 18001:2004.
więcej

2012-02-02
EL PAK w gronie najbardziej dynamicznych polskich przedsiębiorstw. Spółka kolejny raz znalazła się w zaszczytnym gronie laureatów Gazel Biznesu.
więcej

poprzednia 1 [2] z 2