Archiwum aktualności z roku 2011

Certyfikat ISO 9001:2008
2011-01-03
Z ogromną przyjemnością informujemy, że nasza Spółka otrzymała certyfikat ISO 9001:2008. W listopadzie gościliśmy auditorów DEKRA Certification, którzy po dokonaniu analizy dokumentacji Spółki oraz po wnikliwym przeglądzie istniejących procesów, dokonali pozytywnej recertyfikacji.
Recertyfikacja systemu zarządzania jakością w EL PAK świadczy o wysokiej jakości naszych usług oraz o partnerskich relacjach z Klientami.

Utrzymanie certyfikatu akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1008
2011-01-14
W listopadzie 2010r. została przeprowadzona przez Polskie Centrum Akredytacji ocena w procesie nadzoru laboratorium badawczego emisyjnego w Wydziale Pomiarów i Diagnostyki EL PAK. Ocena zakończyła się wynikiem pozytywnym, co skutkuje utrzymaniem certyfikatu akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1008.

Szkolenie OVATION oraz współpraca spółki EL PAK z firmą Emerson Process Management Power & Water Solutions
2011-01-20
W ubiegłym roku EL PAK nawiązał ścisłą współpracę z firmą Emerson Process Management w zakresie programowania systemu DCS OVATION dla bloków energetycznych.
Otwiera to nowy segment usług oferowanych przez EL PAK oraz nowe rynki odbiorców w Unii Europejskiej.
Owocna współpraca na tych projektach przynosi kolejne zapytania i propozycje współpracy.
Wychodząc im naprzeciw EL PAK zorganizował szkolenie dla 20 swoich inżynierów w zakresie programowania systemu OVATION Windows 3.3.1. Szkolenie obejmuje tematykę budowy bazy danych, struktur sterowania i grafiki systemu Ovation.

Projekt dla Elektrowni Novaky na Słowacji
2011-02-01
W lutym 2011 r realizowany był projekt dla Elektrowni Novaky na Słowacji w międzynarodowym zespole Emersona, angażującym w nim swoje biura w Warszawie, Pradze i Mediolanie. Nasi inżynierowie uzupełnili ekipę czeską, która prowadziła techniczną stroną projektu.
Elektrownia Novaky jest największą elektrownią słowacką opalaną węglem brunatnym o mocy całkowitej 518 MW. Jej początki sięgają roku 1953 z rozbudową w latach 1964-1976. Obecnie elektrownia ta jest modernizowana. Większościowym udziałowcem energetyki słowackiej jest włoski koncern energetyczny Enel (66%) stąd kierownictwo projektu było z włoskiego oddziału Emersona.
Przy okazji tej współpracy, udało się wdrożyć nowoczesną metodę zdalną, za pośrednictwem bezpośrednich łącz internetowych. Ekipa czeska i polska pracowała zdalnie na warszawskim wirtualnym serwerze Emersona, koordynując na bieżąco swoje działania przy pomocy poczty elektronicznej i komunikatorów głosowych. Przetestowany system DCS został następnie przeniesiony na obiekt w Novakach, gdzie zainstalowano go na serwerze sprzętowym, sprzęgnięto z obiektem i uruchomiono. Projekt został zakończony pomyślnie i w terminie.


Projekt dla nowej elektrowni w Wilhelmshaven w Niemczech
2011-02-15
Projekt dla nowej elektrowni (blok o mocy 800 MW) budowanej przez Electrabel (SUEZ) w Wilhelmshaven w Niemczech, jest nadal w trakcie realizacji. Uruchomienie całej elektrowni planowane jest pod koniec 2012. Nasi inżynierowie uzupełniają warszawską techniczną ekipę Emersona, ale w projekcie systemu DCS są zaangażowani także Belgowie, Holendrzy i Francuzi. Nowa elektrownia węglowa w Wilhelmshaven jest oparta na surowcu (węgiel kamienny) sprowadzanym drogą morską oraz systemem chłodzenia przy pomocy wody morskiej. Ma być jedną z najnowocześniejszych elektrowni węglowych w Europie.
Nasi inżynierowie, oprócz znajomości najnowszej wersji systemu DCS OVATION, posiadają duże doświadczenie ruchowe oraz znajomość technologii procesu bloków energetycznych dużych mocy. Ta unikalna kombinacja wiedzy i doświadczenia pozwala na efektywne programowanie struktur sterowania pracy bloku energetycznego i urządzeń pomocniczych.
 

ENEA Operator Sp. z o.o. „Modernizacja stacji WN/SN Drawski Młyn” Grudzień 2010 – Kwiecień 2011.
2011-05-09
W kwietniu 2011r. zakończyliśmy realizację prac dla firmy ENEA Operator Sp. z o.o. dotyczących zadania „Modernizacja stacji WN/SN Drawski Młyn”. Modernizacja stacji Drawski Młyn miała na celu wymianę wyeksploatowanych wieloletnią pracą starych urządzeń na nowe oraz przystosowanie urządzeń stacji dla potrzeb zdalnego sterowania (telemechaniki). Dzięki dobremu przygotowaniu technicznemu oraz sprawnej organizacji prac, zadanie zostało wykonane zgodnie z założeniami oraz w planowanym terminie. Po zakończeniu prac Inwestor wyraził zadowolenie z funkcjonowania urządzeń w nowym systemie oraz ze współpracy z PSAiUE EL PAK Sp. z o.o. oraz zadeklarował chęć dalszej współpracy przy modernizacji innych obiektów będących w jego administracyjnych granicach.

Złożenie i dostawa szaf dla Elektrowni Opole
2011-05-11
W ubiegłym roku zakończyliśmy pierwszy etap prac dotyczący projektu „Złożenie i dostawa szaf dla Elektrowni Opole " polegający na dostarczeniu szaf systemowych i krosowych oraz wykonaniu zabudowy stojaków krosowych w Elektrowni Opole dla bloku nr 1 Od stycznia b.r. rozpoczęliśmy drugi etap prac dla Emersona obejmujący swoim zakresem blok nr 2 w Elektrowni Opole. Obecnie prowadzimy prace związane z prefabrykacją szaf systemowych. Zakończenie tego projektu planowane jest w grudniu 2011. Jest to kolejny projekt, który zacieśnia naszą współpracę z firmą Emerson.

Zmiany w Zarządzie EL PAK Sp. z o.o.
2011-05-20
Z dniem 18 maja 2011 roku, decyzją Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK Sp. z o.o. Zarząd Spółki działa w następującym składzie:
• Adam Matysiak – Prezes Zarządu,
• Zbigniew Banaszak – Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji.


Modernizacja ładowarek węgla w Elektrowni Adamów
2011-05-26
W ramach realizacji projektu modernizacji ładowarek węgla w Elektrowni Adamów, firma EL PAK Sp. z o.o. zaprojektowała nowe rozdzielnice i przystąpiła do realizacji wymiany. Nowe rozdzielnice będą wykonane jako nierdzewne i bardziej funkcjonalne dla obsługi z zastosowaniem aparatury firmy Schneider.

Wykonanie remontu instalacji oświetlenia zewnętrznego dróg od stron: zachodniej i północnej placu węglowego w Elektrowni Adamów
2011-06-15
W ramach realizacji projektu „Wykonanie remontu instalacji oświetlenia zewnętrznego dróg od stron: zachodniej i północnej placu węglowego w Elektrowni Adamów” firma EL PAK Sp. z o.o. wymieniała wszystkie słupy oświetleniowe wraz z wyposażeniem i uruchomiła nową instalację oświetlenia zewnętrznego wzdłuż dróg dojazdowych dla potrzeb transportu.


Modernizacja w Elektrowni Adamów
2011-06-30
Na potrzeby ZE PAK S.A., spółka zaprojektowała i przystąpiła do realizacji dostawy instalacji części elektrycznej chłodni kominowej. W ramach powyższego zadania zostały także zaprojektowane i zbudowane rozdzielnie technologiczne, rozdzielnia zasilająca, oświetlenie zewnętrzne oraz uziom instalacji odgromowej chłodni kominowej.

Zakończenie przebudowy GPZ Żegrze
2011-07-20
Na podstawie umowy z Generalnym Wykonawcą firmą ALSTOM POWER Sp. z o.o. Oddział Katowice El PAK zakończył przebudowę GPZ Żegrze. Oprócz prac związanych z budową wnętrzowej rozdzielni 110/15kV GPZ Żegrze wykonaliśmy przebudowę linii napowietrznych 110kV tj budowę dwóch nowych słupów kablowych 110kV wraz z połączeniem kablowym zasilającym stronę 110kV GPZ Żegrze. Zasadniczym celem przebudowy /przeniesienia w inne miejsce GPZ –tu Żegrze było uwolnienie terenu pod budowę nowych obiektów handlowych w ramach inwestycji Park Handlowy Franowo - Bulwary Poznańskie na zlecenie Inter IKEA Centra Polska.

Emerson
2011-10-28
EL PAK na zlecenie Emersona zakończył prace związane z prefabrykacją i montażem systemu Ovation dla kotła biomasowego w Elektrowni Konin. Pierwszy etap prac odbywał się w hali prefabrykacji EL PAK-u. Po posadowieniu szaf, rozpoczął się drugi etap prac czyli proces łączenia systemu z obiektem – aparaturą kontrolno-pomiarową i elementami wykonawczymi. Dzięki dobremu przygotowaniu technicznemu oraz sprawnej organizacji prac, zadanie zostało wykonane zgodnie z założeniami oraz w planowanym terminie. Po zakończeniu prac Inwestor wyraził zadowolenie z funkcjonowania urządzeń oraz wyraził chęć dalszej współpracy.

CCGT Martiques
2011-11-04
Firma EMERSON realizując kompleksowe dostawy systemów DCS dla bloków energetycznych dostarcza również systemy symulatorów bloków energetycznych. O pomoc w realizacji symulatora bloku energetycznego dla Elektrowni Martiques (Francja) został poproszony EL PAK Sp. z o.o. Praca podczas realizacji tego zadania polegała na integracji z oprogramowaniem symulatora otrzymywanych z obiektu struktur oprogramowania systemu sterowania i regulacji. Należało zestroić DCS i obiekt, zaprogramować w kontrolerach OVATION sterowniki turbiny gazowej (GE) i parowej (ALSTOM) oraz struktury zabezpieczeń SIS. Te prace były realizowane w siedzibie firmy EMERSON w Warszawie. Drugim etapem prac był współudział w testach odbiorczych (FAT) dostarczonego sprzętu i oprogramowania. Testy te odbywały się we Francji w Decines koło Lyonu i trwały dwa tygodnie. Podczas tych testów Klient (przedstawiciele elektrowni) zweryfikowali dostarczony produkt. Testy zakończyły się podpisaniem końcowego protokołu przekazania z wynikiem pozytywnym.

EL PAK SP. Z O.O. DIAMENTEM FORBESA 2012
2011-11-25
Spółka EL PAK znalazła się w prestiżowym gronie DIAMENTÓW FORBESA 2012– przedsiębiorstw, które w ostatnich trzech latach najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość.
Redakcja miesięcznika Forbes oraz firma Dun & Bradstreet opracowały listę DIAMENTÓW FORBESA na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firm, uwzględniającej wyniki finansowe oraz wartość majątku. Do wyceny wykorzystano dane uwzględniające w m.in: poziom sprzedaży, zysk netto, wartość majątku trwałego, zapasów, należności oraz nakładów na inwestycje.
Specjalny raport, w którym przedstawiono wyniki rankingu, będzie dołączony do miesięcznika Forbes nr 2, który ukaże się na rynku 26 stycznia 2012 roku.
 

Przebudowa rozdzielni 15 kV w GPZ Dębno I GPZ Słubice dla ENEA Operator
2011-11-30
Zakończyły się prace prowadzone przez EL PAK Sp. z o.o. dla ENEA Operator Sp. z o.o. w zakresie „Przebudowy rozdzielni 15 kV w GPZ Dębno i GPZ Słubice”. W ramach umowy została zrealizowana wymiana wyłączników GPZ Dębno oraz GPZ Słubice a także dostosowanie ich do istniejących obwodów pierwotnych i wtórnych. Zakres prac obejmował również przeprowadzanie pomiarów po montażowych oraz prób funkcjonalnych. Poza tym w ramach projektu sporządzono dokumentacje wykonawczą i powykonawczą. Inwestor potwierdził terminową realizację zadania przy zachowaniu wysokiej jakość usług zespołu.