Badania szczelności

Badanie szczelności uzasadnione jest wszędzie tam, gdzie jest potrzeba działań prewencyjnych w celu podwyższenia niezawodności, bezpieczeństwa, oraz wydłużenia czasu eksploatacji pracujących urządzeń:

  • układów próżniowych;
  • generatorów chłodzonych wodorem;
  • rurociągów wraz z armaturą;
  • zbiorników zamkniętych;
w przemyśle energetycznym, spożywczym, chemicznym, transporcie...

Standardowa usługa diagnostyczna zawiera:

  • wykonanie pomiaru
  • zdjęcie obiektu z zaznaczeniem miejsca nieszczelności;
  • jakościową ocenę nieszczelności;
  • sprawozdanie;

Na podstawie wyników można wnioskować o rozwoju uszkodzenia, oraz kontrolować jego stopień. Zgromadzone w ten sposób dane stanowią podstawę do podjęcia działań profilaktycznych lub remontowych. Takie wnioskowanie wymaga systematycznych pomiarów w kontrolowanych warunkach pracy.

Bezpośredni kontakt:
Cezary Woźniak - Kierownik Wydziału Pomiarów i Diagnostyki
tel.: +48 63 247 32 33, tel.kom.: +48 600 908 151
e-mail: wozniak.cezary@elpak.com.pl