Dostawa instalacji i elementów infrastruktury obiektów

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie instalacji teleinformatycznych:

  • Konfigurowanie central telefonicznych i systemów bilingowych
  • Budowa i serwisu sieci i instalacji abonenckich i telefonii bezprzewodowej,
  • Budowa sieci komputerowych,
  • Budowa łączy światłowodowych

Nasze realizacje obejmują także dostawę, budowę, uruchomienia oraz pomiary warstwy transportowej i użytkowej (PDH) systemów synchronicznych SDH na stacjach elektroenergetycznych.

Zapewniamy również budowę kompleksowego nagłośnienia komercyjnego obiektów poprzez systemy radiowęzłowe i nagłośnienie estradowe.

Punkt dystrybucyjny sieci komputerowej, przykładowe centrum systemu nagłośnienia

Specjalizujemy się również w budowie systemów SSWiN (Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu) i monitoringu oraz systemów sygnalizacji przeciwpożarowej.

Kontakt bezpośredni:

Paweł Kozłowski - Główny Specjalista ds. Teleinformatyki
tel.: +48 63 247 12 00, tel.: +48 63 247 15 00
e-mail: kozlowski.pawel@elpak.com.pl