Dostawa układów zasilania i przetwarzania energii elektrycznej

Oferujemy kompleksową realizację zadań w zakresie:

 • rozdzielni niskiego i średniego i wysokiego napięcia (obwody pierwotne i wtórne – sterowanie, pomiary, elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej - EAZ),
 • układów kompensacji mocy biernej,
 • układów zasilania bezprzerwowego,
 • układów energoelektronicznych,
 • rozdzielnic sterujących .
 • tras kablowych i okablowania,
 • układów grzejnictwa elektrycznego

Bezpośredni kontakt:

Andrzej Kunicki - Z-ca Dyrektora ds. Ofertowania
tel.: +48 63 247 15 18 tel. kom. +48 606 800 053
e-mail: kunicki.andrzej@elpak.com.pl

Kazimierz Gałczyński - Kierownik Biura Rozwoju Układów Elektrycznych
tel.: +48 63 247 15 25, tel. kom. +48 606 949 353
e-mail: galczynski.kazimierz@elpak.com.pl

Wykonujemy również badania okresowe układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej:

 • generatorów o mocy do 200 MW
 • pól liniowych, transformatorowych i sprzęgłowych na rozdzielniach 110
 • i 220 kV
 • pól rozdzielni SN i NN wraz z układami SZR

Dysponujemy miedzy innymi testerami firmy GE Programma:

 • Mikroprocesorowym, trójfazowym testerem przekaźników FREJA 300, który wraz ze wzmacniaczami prądowymi typu CA umożliwia sprawdzanie wszystkich typów zabezpieczeń występujących w energetyce zawodowej
 • Jednofazowymi testerami przekaźników SVERKER 750
 • Wymuszalnikiem prądowym do badania zabezpieczeń prądem pierwotnym ODEN AT

Ponadto wykonujemy badania okresowe:

 • wyłączników
 • przekładników prądowych i napięciowych
 • transformatorów wraz z badaniem przełączników zaczepów
 • ochrony przeciwporażeniowej
 • sprzętu elektroizolacyjnego,
 • skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i sprawdzenia sprzętu ochronnego

Bezpośredni kontakt:

Artur Iwanyszyn, Kierownik Oddziału Nadzoru Wykonawstwa Robót
tel.: +48 63 247 15 12, tel. kom. +48 608 976 034
e-mail: iwanyszyn.artur@elpak.com.pl