O firmie

Przedsiębiorstwo Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, zwane Spółką, powstało w wyniku restrukturyzacji Zespołu Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A. i rozpoczęło działalność od dnia 01 stycznia 2000 r.

Przedmiotem działalności Spółki jest działalność usługowa, produkcyjna i handlowa skierowana na zaspokojenie potrzeb i kompleksową obsługę przemysłu.

Przedsiębiorstwo zatrudnia wysoko wykwalifikowanych pracowników, z których większość posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji prac serwisowych w energetyce, a posiadane wyposażenie i zaplecze techniczne umożliwia wykonywanie szerokiego zakresu specjalistycznych usług i kompleksową realizacje projektów.  

EL PAK Sp. z o.o. posiada certyfikowany System Zarządzania Jakością w zakresie usług: automatyki przemysłowej, urządzeń elektrycznych, infrastruktury teleinformatycznej, pomiarów i diagnostyki oraz certyfikat akredytacji laboratorium badawczego w zakresie pomiarów emisji spalin.