Organy spółki i piony organizacyjne

Organy spółki

Zgromadzenie wspólników

Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A.

 

Zarząd

Ryszard Mycek - Prezes Zarządu

 

Piony organizacyjne

Pion Dyrektora Naczelnego (DN)

 • Biuro Polityki Personalnej (NK)
 • Radca Prawny (NP)
 • Biuro BHP (NB)
 • Biuro Zarządu (NZ)
 • Dyrektor Finansowy - Główny Księgowy (NF)
 • Biuro Księgowości (FK)
 • Dyrektor ds. Kontrolingu (NC)
 • Biuro Budżetowania i Rachunkowości Zarządczej (CB)

Pion Dyrektora ds. Produkcji (DT)

 • Dyrektor Serwisu i Utrzymania Ruchu El.Pątnów (TP)
 • Oddział Serwisu Automatyki El.Pątnów (PS)
 • Oddział Serwisu Elektrycznego El.Pątnów (PE)
 • Oddział Serwisu Teleinformatyki (PT)
 • Oddział Utrzymania Ruchu Elektrycznego El.Pątnów (PR)
 • Dyrektor Serwisu i Utrzymania Ruchu El.Adamów (TA)
 • Oddział Serwisu Utrzymania Ruchu El.Adamaów (AS)
 • Oddział Utrzymania Ruchu Elektrycznego El.Adamów (AR)
 • Wydział Utrzymania Ruchu El. Konin (TK)
 • Wydział Pomiarów i Diagnostyki (TL)
 • Biuro Planowania i Rozliczeń (TR)

Pion Dyrektora ds. Logistyki (DL)

 • Biuro Logistyki (LL)
 • Biuro Systemów Zarządzania i Promocji (LJ)
 • Biuro Administracji i Infrastruktury (LA)

Pion Dyrektora Handlowego (DR)

 • Dyrektor ds. Wykonawstwa (RR)
 • Oddział Nadzoru Wykonawstwa Robót (RN)
 • Oddział Wykonawstwa Robót (RW)
 • Zamiejscowe Biuro Handlowe w Katowicach (RK)
 • Dyrektor ds. Marketingu (RM)
 • Z-ca Dyr.d. Marketingu (MP)
 • Biuro Ofertowania (PP)
 • Biuro dokumentacji Technicznych (PO)
 • Biuro Rozwoju Systemów Automatyki (MA)
 • Biuro Rozwoju Układów Elektrycznych (MU)
 • Gł. Specjalista ds. Klientów Kluczowych (MK)
 • Biuro Umów i Sprzedaży (MS)
 • Dyrektor ds. Zarządzania Projektami (RP)
 • Biuro Zarządzania Projektami (PM)