Partnerzy

Zaufali nam:

  • Zespół Elektrowni PAK – utrzymujemy ruch 3 elektrowni o mocy ok. 2500 MW,
  • PSE – serwisujemy 3 stacje elektroenergetyczne 110/220kV,
  • Tauron EnergiaPro – wykonaliśmy szereg prac modernizacyjnych w rozdzielniach 110kV
  • Siemens – zrealizowaliśmy montaż AKPiA największego bloku na węgiel brunatny - 464 MW
  • ABB – wykonaliśmy szereg prac montażowych AKPiA
  • Emerson – wspólnie realizowaliśmy przedsięwzięcia modernizacyjne AKPiA bloków energetycznych w El. Pątnów i w El. Bełchatów.
  • RAFAKO SA - wykonaliśmy szereg prac związanych z budową Instalacji Odsiarczania Spalin w Elektrowni Pątnów,
  • PROCOM SYSTEM– Wspólna realizacja układów automatyki,
  • ENEA Operator– Modernizacje rozdzielni Sn i WN,

TY RÓWNIEŻ MOŻESZ NAM ZAUFAĆ !