Pomiary specjalistyczne i diagnostyka techniczna

Dla zapewnienia prawidłowej oceny stanu technicznego eksploatowanych maszyn i urządzeń niezbędne jest posiadanie szczegółowej wiedzy o aktualnym stanie cyklu życia danego urządzenia.

Oferujemy realizację szerokiej gamy pomiarów w trybie ciągłym, cyklicznym planowanym lub doraźnym.

Zakres naszych usług obejmuje:

  • monitorowanie emisji ciepła (metodami termowizyjnymi i klasycznymi),
  • pomiar wielkości emisji i składu zanieczyszczeń gazowych i pyłowych,
  • monitorowanie wielkości i zakresu zmian ciśnienia, temperatury ,
  • monitorowanie wielkości i charakteru przepływu,
  • badania szczelności układów próżniowych i ciśnieniowych.
  • analizy składu spalin dla optymalizacji spalania w kotłach,
  • sprawdzanie wskazań ruchowych przemysłowych analizatorów spalin,
  • pomiary i ustawienia kątów skręcenia i pochylenia dysz palników w kotłach energetycznych,
  • pomiary i ustawianie prędkości wypływu powietrza z palników kotłowych,
  • badania termograficzne obiektów i urządzeń cieplnych, elektrycznych i budowlanych

Posiadamy certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1008 w zakresie wykonywania badań emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.

Bezpośredni kontakt:

Cezary Woźniak - Kierownik Wydziału Pomiarów i Diagnostyki
tel.: +48 63 247 32 33, tel.kom.: +48 600 908 151
e-mail: wozniak.cezary@elpak.com.pl