Serwisowane obiekty

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.
 

Od 2000 roku spółka świadczy kompleksowe usługi utrzymania ruchu i serwisu 3 elektrowni zawodowych „Pątnów” ("Pątnów I" - 1200 MW oraz od 2008 r. "Pątnów II - 464 MW), „Adamów” (600 MW) oraz „Konin” (240 MW) w branżach: automatyka przemysłowa, urządzenia i instalacje elektryczne oraz infrastruktura teleinformatyczna.
 

Obszar odpowiedzialności spółki obejmuje m.in.:
 

  • układy automatyki i sterowania (w tym systemy DCS),
  • systemy i sieci telekomunikacyjne,
  • sieci komputerowe,
  • systemy sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, telewizji przemysłowej i dozorowej, rejestracji czasu pracy,
  • urządzenia i układy zabezpieczeń technologicznych oraz elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,
  • urządzenia i instalacje elektryczne.

Utrzymanie ruchu i serwis realizowane są w pełnym zakresie wynikającym z normy PN-EN 13306, a także obejmują: wykonywanie specjalistycznych badań i pomiarów elektrycznych i nieelektrycznych, monitorowanie, sprawdzanie i kalibrację aparatury pomiarowej, kontrolę stanu środowiska naturalnego, doradztwo i planowanie oraz prowadzenie ruchu elektrycznego.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne „Zachód” Sp. z o.o.
 

Długoterminowy kontrakt o kompleksowy serwis stacji elektroenergetycznych 220 / 110 kV: „Pątnów” , „Adamów” , „Konin”, w zakresie budynków i budowli stacyjnych, urządzeń i instalacji rozdzielczych i przesyłowych oraz urządzeń i układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Współpraca z klientem w ww. zakresie trwa nieprzerwanie od 2000 roku.

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Koninie
 

Obsługa w zakresie serwisu poawaryjnego i modernizacji układów i instalacji technologicznych w branżach automatyka przemysłowa, urządzenia elektryczne oraz telekomunikacja.