Technika grzewcza

Specjalizujemy się w projektowaniu, budowie i serwisie instalacji i systemów dostarczania ciepła.

Ogrzewanie długich rurociągów, wielkich powierzchni lub elementów o skomplikowanych kształtach często napotyka na bariery w postaci technologii lub kosztów.

Naszą domeną są instalacje specjalne i prototypowe, opracowywane przez nas wszędzie tam gdzie zawodzą ogólnodostępne technologie. Tworzymy rozwiązania dla potrzeb budownictwa, zakładów przemysłowych oraz energetyki i transportu.

W zakresie elektrycznego systemu grzewczego dla wagonów towarowych uzyskaliśmy ochronę własności intelektualnej Urzędu Patentowego (nr 379815).

Systemy grzewcze w energetyce

Oferowane przez nas instalacje grzejne w czasie występowania niskich temperatur zabezpieczają instalacje technologiczne przed zamarzaniem bądź niepożądanym spadkiem temperatury medium w rurociągach lub zbiornikach oraz zabezpieczają instalacje odpopielania przed kondensacją pary wodnej.

Systemy grzewcze zapewniające transport węgla do elektrowni

W masowym transporcie węgla do elektrowni, wykorzystuje się elektryczne systemy grzewcze (przeciwoblodzeniowe) zabezpieczające w czasie występowania niskich temperatur przed przymarzaniem węgla do powierzchni transportowych wagonu. Na rysunku poniżej przedstawiono czteroosiowy wagon typu V, przeznaczony do przewozu węgla, piasku, rud żelaza, miedzi i innych kruszyw.

Dwa wagony: u dołu wyposażony w system grzejnikowy, u góry - system oferowany przez EL PAK SP. z o. o.(równomierne grzanie, mniejsze zuzycie energii)

Systemy zabezpieczające przed przymarzaniem węgla w przesypach węglowych

Nierzadko zachodzi koniczność zastosowania elementów składowych instalacji grzewczych mogących pracować strefie zagrożonej wybuchem. Zabezpieczone poniżej układy przesypowe, pracują bezawaryjnie, nie stwarzając żadnych dodatkowych zagrożeń. EL PAK oferuje również dostawy instalacji grzejnych pracujących w strefach zagrożonych wybuchem.

System grzewczy leja przesypowego

System zabezpieczający przed kondensacją pary wodnej

W elektrowniach i elektrociepłowniach powstaje cały szereg nowych instalacji odsiarczania i odpopielania. EL PAK dostarcza instalacje grzejne, zapewniające prawidłową pracę ww. instalacji.

Wyprowadzenie systemu grzewczego z leja elektrofiltru

Systemy umożliwiające prawidłowe pomiary wielkości fizycznych

EL PAK instalując systemy grzewcze układów pomiarowych, zapewnia prawidłowe funkcjonowanie urządzeń w każdej strefie klimatycznej.

Przykład ogrzewania króćca zbiornika wraz z przetwornikiem do pomiaru ciśnienia

Bezpośredni kontakt:

Kazimierz Gałczyński - Kierownik Biura Rozwoju Układów Elektrycznych
tel.: +48 63 247 15 25, tel. kom. +48 606 949 353
e-mail: galczynski.kazimierz@elpak.com.pl

Jan Litwinow - Starszy Specjalista Techniczny ds.  Elektrycznych
tel.: +48 63 247 15 30, tel. kom. +48 696 880 236
e-mail: litwinow.jan@elpak.com.pl