Układy kompensacji mocy biernej

EL PAK Sp. z o.o. oferuje szeroką gamę rozwiązań w zakresie kompensacji mocy biernej, od najprostszych, po najbardziej zaawansowane układy kompensacyjne. Integralną częścią naszej działalności są usługi projektowe, pomiarowe i montażowe. Służymy Państwu pomocą w doradztwie projektowo-technicznym oraz w realizacji miedzy innymi układów automatycznej kompensacji mocy biernej i kompensacji ziemnozwarciowej.

EL PAK Sp. z o.o. – przy współpracy z firmą ELMA Energia - oferuje automatycznie regulowane instalacje kompensacji mocy biernej.

Najczęściej proponowanym rozwiązaniem jest realizacja „pod klucz” dwóch odrębnych, automatycznie regulowanych regulowanych baterii kondensatorów, których pracą steruje automatyczny regulator współczynnika mocy, załączając ilość członów odpowiadającą bieżącemu zapotrzebowaniu na moc bierną pojemnościową sieci. Zadaniem automatycznego regulatora jest zagwarantowanie założonego tg? na poziomie od 0,0 do 0,2 (w rozliczeniach godzinnych.

W wykonanych instalacjach zastosowano oryginalny, stanowiący przedmiot zastrzeżenia patentowego, sposób realizacji filtra 5-tej harmonicznej, poprzez dobór właściwych parametrów transformatorów obniżających 20/0,4kV oraz współpracujących z transformatorami baterii kondensatorów na napięcie znamionowe 0,4 kV. Uzyskanie filtru pasywnego wymaga szeregowego włączenia z kondensatorami, w każdym członie baterii, elementu reaktancyjnego o parametrach gwarantujących właściwą częstotliwość rezonansową. Zastosowanie transformatorowego filtru pasywnego 5-tej harmonicznej zapobiega wystąpieniu zjawisk rezonansowych oraz zapewnia efektywną filtrację tej harmonicznej.

Takie rozwiązanie pozwala na:

  • zastosowanie jako elementów pojemnościowych baterii kondensatorów niskich napięć (450V),
  • wydłużenie żywotności instalacji kompensacyjnej wskutek kilkunastokrotnie wyższej żywotności aparatów łączeniowych nn w stosunku do wyłączników średnich napięć (20kV),
  • możliwość skrócenia czasu reakcji układu kompensacyjnego z 5 minut do 1 minuty,
  • zwiększenie bezpieczeństwa obsługi.

Układy kompensacji mocy biernejUkłady kompensacji mocy biernej

Przykładowy układ kompensacji mocy biernej

Bezpośredni kontakt:

Andrzej Kunicki - Z-ca Dyrektora ds. Ofertowania
tel.: +48 63 247 15 18 tel. kom. +48 606 800 053
e-mail: kunicki.andrzej@elpak.com.pl