Zarządzanie utrzymaniem ruchu urządzeń elektrycznych i układów automatyki

EL PAK Sp. z o.o. specjalizuje się w zapewnianiu kompleksowego serwisu przemysłowego.

Oferujemy usługi w zakresie organizacji, optymalizacji i nadzorowania przebiegu procesu utrzymania ruchu maszyn, urządzeń i instalacji produkcyjnych, w szczególności – w energetyce, gdzie niezbędne są bardzo wysokie standardy w zakresie bezpieczeństwa i pewności ruchowej urządzeń.

Na serwisowanych obiektach realizujemy szeroki zakres prac diagnostycznych, remontowych i modernizacyjnych. Zawierając długoterminowy kontrakt na realizację utrzymania ruchu możemy przejąć w ramach outsourcingu dotychczasowe służby serwisowe klienta, jak również, na zlecenie, przeprowadzić ich reorganizację.

Proponowany model utrzymania ruchu opiera się na wnioskach z analizy przeprowadzanej w obszarach: dopasowania zasobów ludzkich i sprzętu, historii i aktualnego stanu technicznego urządzeń, organizacji i podziału pracy, zagrożeń w stosunku do ludzi i urządzeń, charakteru zawieranych kontraktów produkcyjnych i wykorzystywanej technologii.

Nadzór nad jego realizacją obejmuje budowę i aktualizację bazy danych wyposażenia, a w tym: historii prac serwisowych i konserwacji, awaryjności oraz czasu pracy - na potrzeby monitorowania cyklu życia urządzeń. Równolegle podejmujemy szereg czynności w zakresie poprawienia prewencji oraz edukacji i rozwoju odpowiedzialnych za te obszary zasobów ludzkich.

Zarządzanie całym procesem utrzymania prowadzone jest w oparciu o system CMMS „MAXIMO” (IBM).

Naszym priorytetem jest maksymalizacja bezpieczeństwa produkcji, wyposażenia i pracowników zakładów naszych klientów. Potrafimy realizować ten cel przy jednoczesnej optymalizacji kosztów utrzymania ruchu, jak również przy zapewnieniu wyższej produktywności wykorzystywanych maszyn i instalacji.

Bezpośredni kontakt:
Zbigniew Banaszak - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Produkcji
tel.: +48 63 247 15 00, tel.kom.: +48 600 960 865
e-mail: banaszak.zbigniew@elpak.com.pl