PRZESZŁE WYDARZENIA

Wydarzenia przyszłe stanowią bardzo ważne pole ekologii, której zada­niem jest również przewidywanie następstw w czasie i przestrzeni zmian różnych elementów środowiska. Podczas opracowywania koncepcji wpływu klimatu na organizmy i two­rzenia się dużych jednostek ekologicznych (biomów) istotna okazała się współpraca ekologów z geografami i klimatologami. W latach 30. postęp w pracach ekologicznych, zacieśniająca się współpraca z innymi dziedzinami nauk (geologią, geografią, gleboznawstwem) doprowadziła do sformułowa­nia podstawowej dla ekologii teorii systemu ekologicznego – ekosystemu. W formułowaniu podstaw tej teorii niezwykle interesujące okazały się przemyślenia filozofii, matematyki i fizyki, a szczególnie praca filozofa, profesora matematyki w Londynie, Hymana Levy’ego (1889-1975). ,

Witaj na moim serwisie o podróżach 🙂 Pisanie i podróżowanie to dwie moje największe pasję. Wszystkie wpisy pochodzą z moich doświadczeń z wyjazdów. Mam nadzieję, że moje wpisy Ci się podobają 🙂 Zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
>