ROLA EKOLOGII

Rola ekologii w przewidywaniu efektów gwałtownego zwiększania liczeb­ności, tzw. masowych pojawów zwierząt i roślin, określaniu czynników wpływających na ich rozmieszczenie i kolonizację nowych terenów lub czynników ograniczających występowanie różnych gatunków stawała się tak istotna dla ekologii, że w 1974 roku amerykański ekolog Charles J. Krebs zaproponował taką oto definicję: ekologia to nauka o zależnościach decydu­jących o liczebności i rozmieszczeniu organizmów. Słowo „środowisko” Krebs pominął, uważając, że wszystkie badane czynniki środowiska: klimaty­czne, zróżnicowanie przestrzenne, warunki pokarmowe, oraz relacje między organizmami w końcowym efekcie sprowadzają się do tego, jak będzie zmieniać się w czasie liczebność poszczególnych populacji (od demograficznej eksplozji po całkowite wyginięcie gatunku, od fazy równowagi do cyklicznych wahań) oraz jak osobniki będą rozmieszczone w środowisku.

Witaj na moim serwisie o podróżach 🙂 Pisanie i podróżowanie to dwie moje największe pasję. Wszystkie wpisy pochodzą z moich doświadczeń z wyjazdów. Mam nadzieję, że moje wpisy Ci się podobają 🙂 Zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
>