ROZWÓJ EKOLOGII

Aż trudno wprost uwierzyć, że tak zakorzeniony nawet w potocznym języku termin jak ekosystem został wprowadzony przez Tansleya dopiero w 1935 roku! Na ekosystem składają się wszystkie zamieszkujące dane środowisko organizmy oraz abiotyczne elementy tegoż środowiska. Problemy badane na poziomie ekosystemu dotyczą nie tylko opisu struktury, np. struktury gatunkowej czy struktury przestrzennej, lecz i funkcji jego elemen­tów, m.in. przepływu energii i wymiany związków chemicznych pomiędzy składnikami ekosystemu. Rozwój ekologii w jej początkach (już jako nazwanego i wyodrębnionego działu nauki), ale i nieco przed, przebiegał tak jak i innych dziedzin nauki: najpierw jako dyscypliny przede wszystkim opisowej.

Witaj na moim serwisie o podróżach 🙂 Pisanie i podróżowanie to dwie moje największe pasję. Wszystkie wpisy pochodzą z moich doświadczeń z wyjazdów. Mam nadzieję, że moje wpisy Ci się podobają 🙂 Zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
>