RUCH TURYSTYCZNY ZE STANÓW

Ruch turystyczny ze Stanów Zjednoczonych do Ameryki Środkowej wynosił 1,5—1,7 min osób rocznie. Liczba turystów zagranicznych odwiedzających Stany Zjed­noczone jest mniejsza od liczby Amerykanów wyjeżdżających za granicę, chociaż mierzy się ją także w milionach. W roku 1968 w Stanach Zjednoczonych przebywało 12,3 min, w roku 1970 — 13,2 min cudzoziemców, a w roku 1972 — 12,8 min. Największa liczba turystów zagranicznych pochodzi z Kanady. W roku 1968 liczba ich (bez wycieczkowiczów) wynosiła 6,8 min osób, a w ro­ku 1972 — 8,6 min. Ponad 1 min turystów (z okresem pobytu przekraczającym 2 doby) przyjeżdża w ostatnich latach z Mek­syku.

Witaj na moim serwisie o podróżach 🙂 Pisanie i podróżowanie to dwie moje największe pasję. Wszystkie wpisy pochodzą z moich doświadczeń z wyjazdów. Mam nadzieję, że moje wpisy Ci się podobają 🙂 Zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
>