SŁUCHACZE UTWORÓW

Słuchacze wybranych utworów muzycznych, któ­re na ogół należały do tak zwanego „półpopular- nego” gatunku (np. MacDowell, Do dzikiej róży, Sousa, Marsz ochotników), otrzymali przygotowa­ne ankiety i mieli porównać swoje stymulowane muzyką odczucia z tym, co sugerowały odpowied­nie rubryki. Wyniki tych eksperymentów bardzo niewiele wnoszą do powszechnie znanego faktu, iż więk­szość ludzi wiąże z muzyką uczucia oraz (chyba że przemyśleli dokładnie charakter tego związ­ku) jest przekonana, że dopóki pozostaje pod wpływem danego utworu muzycznego, dozna- j e pewnych uczuć, szczególnie gdy ich zapy­tać, jakie uczucie budzi w nich dany utwór.

Witaj na moim serwisie o podróżach 🙂 Pisanie i podróżowanie to dwie moje największe pasję. Wszystkie wpisy pochodzą z moich doświadczeń z wyjazdów. Mam nadzieję, że moje wpisy Ci się podobają 🙂 Zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
>